2021 m. birželio 20 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Vietos veiklos grupė
Spausdinti puslapio vidurį

Po ,,Leader“ programos atėjimo į Lietuvą, susidariusi aktyvių bendruomenės lyderių grupė Akmenės rajone nusprendė įkurti ir teisiškai įregistruoti vietos veiklos grupę (VVG). Aktyvistai pasistengė, kad informacija apie ,,Leader+“ pobūdžio priemonę pasiektų nevyriausybines organizacijas, valdžios ir verslo žmones.

Susipažinę su informacija kaimo bendruomenės, socialiniai partneriai, bei pavieniai gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus vietos veiklos grupėje. 2004 m. rugsėjo 3 d. notariškai patvirtinta VVG steigimo sutartis. Įsteigta organizacija vienija Akmenės rajono kaimo bendruomenes, kitas kaime veikiančias organizacijas, kaimo verslininkus ir valdžios institucijas.

Vadovaudamiesi programos ,,Leader+“ gairėmis, VVG atstovauja kaimiškąsias teritorijas. Kaimo vietovėmis laikomos visos gyvenvietės, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., todėl Akmenės r. VVG atstovauja visą Akmenės rajoną, išskyrus Naujosios Akmenės miestą.

Akmenės rajono VVG vizija  – tampraus bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindu skatinti piliečių savimonę, pasinaudojant šalies ir ES parama, sudaryti palankias sąlygas esminiam rajono žmonių gyvenimo kokybės gerinimui.

Akmenės rajono VVG misija  – telkti bendruomenes, skatinti jų, verslo ir valdžios bendradarbiavimą, gerinti kaimo žmonių gebėjimus darniai dirbti bei siekti pilnavertiškesnės gyvenimo kokybės.

Akmenės rajono VVG nusistatė tokius tikslus:

 • pagrindinis VVG tikslas – iniciatyvos ,,iš apačios į viršų“ skatinimas. VVG darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, atsakingumu ir partnerystės principais.
 • parengti rajono integruotos kaimo plėtros strategiją;
 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitus kaimo plėtros planus bei programas;
 • telkti suinteresuotų Akmenės rajono vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių gyvenimo kokybei pagerinti;
 • skatinti ir palaikyti vietines Akmenės rajono kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • organizuoti Akmenės rajono kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
 • teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti VVG teritorijoje;

Akmenės vietos veiklos grupės valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias VVG organas. Jame vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG narys. Visuotinį susirinkimą šaukia VVG valdyba. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, dėl darbotvarkės klausimų. Sprendimai visuotiniame susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai pagal Akmenės rajono VVG įstatus reikalaujama kvalifikuotos balsų daugumos.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų ,,už“ negu ,,prieš“.

VVG valdybos pirmininkas priima Akmenės rajono VVG įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.

VVG valdybos nariai savo veiklos sritis pasiskirstė pagal kiekvieno sukauptą patirtį tiesioginiame darbe ir visuomeninėje veikloje.

Remiantis Akmenės rajono vietos veiklos grupės įstatais, šios grupės nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Sprendimus dėl naujų narių priėmimo priima valdyba posėdžio dalyvių balsų dauguma.

VVG valdybos sudėtyje turi būti išlaikytos proporcijos, kurios atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus, t.y. valdybą turi sudaryti ne mažiau 50% kaimo bendruomenių, socialinių ekonominių partnerių atstovai, iki 25% verslo ir iki 25% vietos valdžios atstovai.

VVG vietos plėtros strategijoje yra išdėstyti tokie prioritetai:

1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.

Tikslas – įvardinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas.

1 Priemonė – parama verslo kūrimui ir plėtrai.

2 prioritetas. Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą.

Tikslai:

 • telkti kaimo gyventojus bendrų klausimų sprendimui;
 • sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių žmonių darbui ir turiningam poilsiui;
 • organizuoti kultūros paveldo priežiūrą ir panaudojimą;
 • gerinti kaimų ir gyvenviečių infrastruktūrą.

Priemonės:

1 priemonė. Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui.

2 priemonė. Kultūros paveldo priežiūra ir išsaugojimas.

3 priemonė. Kraštovaizdžių ir visuomenės paskirties erdvių sutvarkymas.

4 priemonė. Gatvių ir kelių sutvarkymas.

5 priemonė. Aplinkos apsaugos infrastruktūros gerinimas.

 

Daugiau informacijos: http://www.akmenesvvg.lt/Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-28 15:38:21 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021