Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • SAVANORYSTĖ
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apie mus
  Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Paslaugos vaikui ir šeimai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Naudinga informacija
  Lankytini objektai
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kultūros įstaigos
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Tarybos sprendimai
 • Integruota teritorija
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Vietos veiklos grupė
  Spausdinti puslapio vidurį

  Po ,,Leader“ programos atėjimo į Lietuvą, susidariusi aktyvių bendruomenės lyderių grupė Akmenės rajone nusprendė įkurti ir teisiškai įregistruoti vietos veiklos grupę (VVG). Aktyvistai pasistengė, kad informacija apie ,,Leader+“ pobūdžio priemonę pasiektų nevyriausybines organizacijas, valdžios ir verslo žmones.

  Susipažinę su informacija kaimo bendruomenės, socialiniai partneriai, bei pavieniai gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus vietos veiklos grupėje. 2004 m. rugsėjo 3 d. notariškai patvirtinta VVG steigimo sutartis. Įsteigta organizacija vienija Akmenės rajono kaimo bendruomenes, kitas kaime veikiančias organizacijas, kaimo verslininkus ir valdžios institucijas.

  Vadovaudamiesi programos ,,Leader+“ gairėmis, VVG atstovauja kaimiškąsias teritorijas. Kaimo vietovėmis laikomos visos gyvenvietės, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., todėl Akmenės r. VVG atstovauja visą Akmenės rajoną, išskyrus Naujosios Akmenės miestą.

  Akmenės rajono VVG vizija  – tampraus bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindu skatinti piliečių savimonę, pasinaudojant šalies ir ES parama, sudaryti palankias sąlygas esminiam rajono žmonių gyvenimo kokybės gerinimui.

  Akmenės rajono VVG misija  – telkti bendruomenes, skatinti jų, verslo ir valdžios bendradarbiavimą, gerinti kaimo žmonių gebėjimus darniai dirbti bei siekti pilnavertiškesnės gyvenimo kokybės.

  Akmenės rajono VVG nusistatė tokius tikslus:

  • pagrindinis VVG tikslas – iniciatyvos ,,iš apačios į viršų“ skatinimas. VVG darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, atsakingumu ir partnerystės principais.
  • parengti rajono integruotos kaimo plėtros strategiją;
  • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitus kaimo plėtros planus bei programas;
  • telkti suinteresuotų Akmenės rajono vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių gyvenimo kokybei pagerinti;
  • skatinti ir palaikyti vietines Akmenės rajono kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
  • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
  • organizuoti Akmenės rajono kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
  • teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti VVG teritorijoje;

  Akmenės vietos veiklos grupės valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias VVG organas. Jame vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG narys. Visuotinį susirinkimą šaukia VVG valdyba. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, dėl darbotvarkės klausimų. Sprendimai visuotiniame susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai pagal Akmenės rajono VVG įstatus reikalaujama kvalifikuotos balsų daugumos.

  Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų ,,už“ negu ,,prieš“.

  VVG valdybos pirmininkas priima Akmenės rajono VVG įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.

  VVG valdybos nariai savo veiklos sritis pasiskirstė pagal kiekvieno sukauptą patirtį tiesioginiame darbe ir visuomeninėje veikloje.

  Remiantis Akmenės rajono vietos veiklos grupės įstatais, šios grupės nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

  Sprendimus dėl naujų narių priėmimo priima valdyba posėdžio dalyvių balsų dauguma.

  VVG valdybos sudėtyje turi būti išlaikytos proporcijos, kurios atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus, t.y. valdybą turi sudaryti ne mažiau 50% kaimo bendruomenių, socialinių ekonominių partnerių atstovai, iki 25% verslo ir iki 25% vietos valdžios atstovai.

  VVG vietos plėtros strategijoje yra išdėstyti tokie prioritetai:

  1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.

  Tikslas – įvardinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas.

  1 Priemonė – parama verslo kūrimui ir plėtrai.

  2 prioritetas. Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą.

  Tikslai:

  • telkti kaimo gyventojus bendrų klausimų sprendimui;
  • sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių žmonių darbui ir turiningam poilsiui;
  • organizuoti kultūros paveldo priežiūrą ir panaudojimą;
  • gerinti kaimų ir gyvenviečių infrastruktūrą.

  Priemonės:

  1 priemonė. Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui.

  2 priemonė. Kultūros paveldo priežiūra ir išsaugojimas.

  3 priemonė. Kraštovaizdžių ir visuomenės paskirties erdvių sutvarkymas.

  4 priemonė. Gatvių ir kelių sutvarkymas.

  5 priemonė. Aplinkos apsaugos infrastruktūros gerinimas.

   

  Daugiau informacijos: http://www.akmenesvvg.lt/  Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-28 15:38:21 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.