Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • SAVANORYSTĖ
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apie mus
  Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Paslaugos vaikui ir šeimai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Naudinga informacija
  Lankytini objektai
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kultūros įstaigos
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Tarybos sprendimai
 • Integruota teritorija
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Vartotojų teisių apsauga
  Spausdinti puslapio vidurį

  Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (asmeniniais tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis (t. y. perkantis prekes bei paslaugas).

  Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

  Vartotojas turi teisę

  1)     savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes bei paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);

  2)     įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;

  3)     gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;

  4)     gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;

  5)     į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;

  6)     kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;

  7)     jungtis į vartotojų asociacijas;

  8)     į švietimą vartojimo srityje;

  9)     į ekonominių interesų apsaugą ir kt.

  Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl įsigytų prekių ar paslaugų, kurio metu vartotojas reiškia turtinį reikalavimą pardavėjui ar paslaugos teikėjui.

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, vykdo reklamos priežiūrą, tiria nesąžiningą komercinę veiklą, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, gina vartotojų viešąjį interesą ir kt.

  Kur kreiptis dėl ginčo su pardavėju ar paslaugos teikėju?

  Vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti (pavyzdžiui, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, negavus visų ar dalies prekių ar paslaugų, dėl pardavėjo ar paslaugos teikėjo veiksmų patyrus materialinę žalą ar kt.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo alternatyvia (ginčų sprendimo ne teisme) tvarka (nuoroda į kreipimosi tvarką: http://vvtat.lt/lt/vartotojams/kaip_pateikti_prasyma.html).

  Kitos vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos:

  1)     Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų arba pašto paslaugos teikėjų ginčai dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reglamentuojamų santykių;

  2)     Lietuvos bankas – vartojimo ginčai dėl finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme;

  3)     Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčai dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kiti vartotojų ir energetikos įmonių ginčai energetikos srityje, nepriskirti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;

  4)     Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – vartotojų ir energetikos įmonių ginčai dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat vartotojų ir energijos taupymo paslaugų teikėjų ginčus dėl energijos taupymo paslaugų teikimo;

  5)     Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas – vartotojų ir advokatų ginčai dėl teisinių paslaugų.

  Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

  Kilo klausimų? Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat konsultacijų telefonu (85) 262 67 60

  Valstybinės institucijos, susijusios su vartotojų teisių apsauga:

  Vartotojų teisių gynimo klausimais galite kreiptis:

  Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą
  Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt; Šiaulių apskrities skyrius, tel. (8 41) 20 11 49

  Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

  Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
  Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. paštas  vvt@vet.lt

  Akmenės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

  Draugystės g. 3, LT-85360 Akmenė, tel. (8 425) 40 001, faks. (8 425) 40 000, el. paštas akmenesr@vet.lt

  Dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

  Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą
  Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt; Šiaulių apskrities skyrius, tel. (8 41) 20 11 49

  Dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo

  Į Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją

  Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

  Dėl energetikos objektų įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo

  Į Valstybinės energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos
  Algirdo g. 27, 03219  Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, faks.(8 5) 263 6076, http://www.vei.lt, vei@vei.lt
  Į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
  Šiaulių teritorinį skyrių
  Tilžės g. 66C, LT-78157 Šiauliai, tel. (8 41) 415 571, http://www.vei.lt

  Dėl ginčų dėl advokatų teisinių paslaugų teikimo

  Į Lietuvos advokatūros advokatų tarybą

  Tilto g. 17, 01101 Vilnius (8 5) 262 4546 Faks: (8 5) 212 1859,  la@advokatura.lt

    Dėl turizmo paslaugų

  Į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos
  Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, 8 706 64976, faks. 8 706 64988, http://www.tourism.lt, vtd@tourism.lt

   Dėl vartotojų ir elektroninių ryšių ar pašto paslaugų teikėjų ginčų

  Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą
  Algirdo g. 27A, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564, http://www.rrt.lt, rrt@rrt.lt

   Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Šiaulių kontrolės skyrių
  Darbininkų g. 2D, LT-76328 Šiauliai, tel./ faks. (8 41) 52 35 91, http://www.rrt.lt

  Dėl statybos paslaugų

  Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos
  A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. ( 8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, konsultavimo
  tel. (8 5) 207 3333, http://www.vtpsi.lt,   info@vtpsi.lt
  Į Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių
  Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. / faks. (8 41)  524 651

   Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

   Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją
  Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5) 266 1402,
  nemokamas tel. 8 800 66 004, http://www.sam.ltministerija@sam.ltTel. (8 5) 268 5110, Faks. (8 5) 266 1402, El. p. ministerija(eta)

  Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
  Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264, faks. (8 5) 263 9265, http://www.vvkt.lt, vvkt@vvkt.lt

  Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310 http://www.vaspvt.gov.lt, vaspvt@vaspvt.gov.lt

  Dėl finansinių paslaugų

   Į Lietuvos banką
  Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 268 0029, faks. (8 5) 268 0038, nemokamas tel. 8 800 50500, http://www.lb.lt, info@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius 

  Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

  Į Lietuvos metrologijos inspekciją
  Tilto g. 17/Radvilų g. 4, 01101 Vilnius, tel./faks. (8 5) 231 2957, konsultavimo tel. (8 5) 212 6405, http://www.metrinsp.lt, metrinsp@metrinsp.lt

  Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrių
  Dvaro g. 50, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 52 49 27, faks. (8 41) 52 49 27, http://www.metrinsp.lt

  Dėl vežėjų paslaugų

   Į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos
  Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, konsultavimo tel. (8 5) 278 5601, http://www.vkti.gov.ltvkti@vkti.gov.lt

  Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

  Į Civilinės aviacijos administraciją
  Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038, faks. (8 5) 273 9248, http://www.caa.lt, caa@caa.lt


             Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

  Į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą
  Jogailos g. 14, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797,  faks. (8 5) 212 6492, www.kt.gov.lt,  taryba@kt.gov.lt      

   Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

  Į Europos vartotojų centrą
  Odminių g. 12, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368, faks. (8 5) 262 3123,  www.ecc.lt, info@ecc.lt  Akmenės rajono savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais teikiama Akmenės rajono savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, 205 kab., tel. Nr. (8 425) 59 732, 59 731

     Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-10 16:52:09 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.