2021 m. birželio 20 d., sekmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Organizacijos ir grupės
Spausdinti puslapio vidurį

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos ir grupės

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“

Kas yra „Apskritieji stalai“?

„Apskritasis stalas“ – tai jaunimo organizacijų sąjunga, veikianti mieste ar/ir rajone. Pagrindinis sąjungos tikslas – ginti ir atstovauti savo nariams – jaunimo organizacijoms.

Akmenės rajone taip pat?

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ – regioninė jaunimo organizacijų taryba, veikianti Akmenės rajone. „Jaunimo apskritasis stalas“ (JAS) 2009-ųjų pabaigoje vienijo net 20 pačių aktyviausių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių grupių ir mokinių savivaldų. Apie visas jas daugiau informacijos rasi šiame leidinyje.

2004-aisiais įkurtos sąjungos pagrindinis tikslas – ginti ir atstovauti narių interesams. Taip pat užsiimama narių ir rajono jaunimo informavimu, švietimu, problemų identifikavimu ir sprendimu atstovaujant, organizacijų narių stiprinimu, pozityvaus požiūrio į jaunimo veiklą formavimu.

Atstovavimas interesams užtikrinamas visais lygmenimis: pusė rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių – JAS atstovai, sąjunga yra aktyvi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, glaudžiai bendradarbiaujama su Akmenės rajono savivaldybe, jaunimo reikalų koordinatoriumi, kitomis Lietuvos regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, Akmenės darbo biržos Jaunimo darbo centru, kitais instituciniais partneriais. JAS – Europos informacinių paslaugų tinklo jaunimui Eurodesk Lietuva regioninis partneris Akmenės krašte.

„Jaunimo apskritasis stalas“ – vieta, kurioje išklausomas jaunimo balsas ir inicijuojamas jaunimo ir jaunimo organizacijų problemų sprendimas, aktyvi ir prasminga jaunimo veikla. JAS aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Akmenės rajone.

Mokinių ir mokinių savivaldų interesams atstovauja Mokinių tarybų komitetas prie JAS, kuris vienija beveik visų bendrojo lavinimo įstaigų mokinių savivaldas.

Visuotinių susirinkimų metu sprendimus priiminėja JAS organizacijų narių atstovai. Tarp susirinkimų veiklai vadovauja Valdyba ir jos pirmininkas, renkami iš atstovų vienerių metų kadencijai.

Ateik ir veik JAS Biure!

Veiklą įgyvendina JAS Biuras – tai jaunimo komanda (savanoriai ir darbuotojai) veikianti visoms organizacijoms narėms ir vykdanti JAS veiklą: rengianti ir įgyvendinanti projektus, organizuojanti renginius, seminarus, mokymus, administruojanti veiklą, stiprinanti, informuojanti nares ir t.t.

Biuras visada laukia aktyvių ir iniciatyvių jaunų žmonių, todėl nesidrovėk susisiekti su mumis ir tapti smagios komandos dalimi bei gauti daugybę galimybių ir veikti viso rajono jaunimo gerovės vardan!

Esame pasiruošę suteikti daugiau informacijos, konsultuoti jaunimo politikos ir veiklos klausimais, išgirsti Tavo nuomonę ir problemas, kartu imtis iniciatyvų, bendradarbiauti.

 

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“
Biuras: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel. +370 622 76597 (pirmininkas)
El. paštas: apskritas.stalas@akmene.lt

Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa

Papilės ateitininkai – tai įvairaus amžiaus (jaunučiai, moksleiviai, studentai, sendraugiai) jaunimas, besivadovaujantis penkiais principais: katalikiškumu, visuomeniškumu, tautiškumu, inteligentiškumu ir šeimyniškumu.

Jei gyvenimo kely ieškai doros ir gėrio – Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa priims tave į savo būrį ir pasidalins patirtimi.

Tačiau šie ateitininkai nesėdi sudėję rankų: jie aktyviai organizuoja renginius (poezijos vakaras, seminarai, darbinės, gamtosauginės ir pramoginės akcijos ir panašaus pobūdžio renginiai), dalyvauja susikaupimo vakaruose, vasaros stovyklose, respublikinėse akademijose, projektinėje veikloje, keletą kartų metuose dalyvauja Lietuvos AF MAS akademijose, kongresuose, suvažiavimuose, Jaunimo dienose, konferencijose, konkursuose... Ir dar gausybė veiklos sričių...

Belieka tik prisijungti ir mokytis, siekti prasmingos veiklos ir tobulintis. Tad nedelsk!

Adresas: Nepriklausomybės 62, Papilė, Akmenės r.

El. paštas: aloyzokuopa@one.lt

Tel. 8 425 32624

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Akmenės rajono komitetas

Raudonojo Kryžiaus veikla susijusi su pagalba žmonėms ir visuomenės švietimu žalingų įpročių ar kita, dažniausiai su sveikata susijusia, tema.

Tad jei nori padėti žmonėms, skleisti informaciją apie sveiką gyvenimą - prisijunk prie bendraminčių. Įsitrauksi į įvairius mokymus, seminarus, stovyklas ir viską, kas gali padėti sužinoti ir išmokti daugiau.

Adresas: Respublikos g. 2-33 , Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 51184, 8 698 37579 (sekretorė), 8 625 09549 (jaunimo vadovė)

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Akmenės skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) — vienintelė kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija Lietuvoje. Akmenės skyriaus nariai rajone skleidžia organizacijos vertybes, tokias kaip lojalumas, atsakomybė, novatoriškumas, iniciatyvumas.

LSDJS Akmenės skyrius šiuo metu turi 23 narius. Kartu mes turiningai leidžiame laisvalaikį: stovyklaujame, keliaujame, semiamės žinių įvairiuose regioniniuose, nacionaliniuose ir net tarptautiniuose seminaruose, bendraujame su kitais LSDJS skyriais. Aktyviai dalyvaujame LSDJS tradiciniuose renginiuose, tokiuose, kaip „ LSDJS Vasaros Stovykla“, „Padėkos vakaras“ ir kt.

Susidomėjai? Galbūt Tu – būsimas politikas? O gal mėgsti bendrauti su žmonėmis, keliauti, o kartu įsitraukti ir į šią organizaciją? Tuomet Prisijunk prie LSDJS, durys Tau atviros!

Adresas: P. Jodelės g. 1-4, Naujoji Akmenė

Tel. 8 693 92835

 

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos jaunieji maltiečiai ir klubas „Atjauta“

Jaunųjų maltiečių klubas – tai stipri, šiemet jau penkiolikmetį atšventusi jaunų žmonių grupė, kurios devizas „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“. Pagrindinis darbas yra „Atjautos“ klube, įgyvendinami įvairūs projektai ir akcijos. Romantiškumo veikloje suteikia įvairios išvykos, stovyklos, kurios narius ir padaro geriausiais draugais.

Jei esi nuoširdus žmogus, nori padėti kitiems, dalintis šiluma ir meile su aplinkiniais – Tavo vieta jaunųjų maltiečių organizacijoje.

Adresas: Ramučių g. 5, LT-85159 Naujoji Akmenė

Asmuo kontaktams: Vanda Jasevičienė

El. paštas: vanda.jaseviciene@gmail.com

Jaunieji policijos rėmėjai

Jaunieji policijos rėmėjai (JPR) siekia padėti rajono policijos komisariatui vykdyti nepilnamečių prevenciją; bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, policijos institucijomis. Stengiasi ugdyti moksleivių patriotiškumą, pilietinį sąmoningumą, teisinę sąmonę ir atsakomybę. Taip pat padeda žmonėms spręsti saugaus eismo ir kitas problemas. Didelis dėmesys skiriamas moksleivių teisiniam švietimui bei prevencijai.

Jei nori teisiškai kovoti prieš jaunimo žalingus įpročius, išmokti skaityti paskaitas savo bendraamžiams, bendradarbiauti su policijos institucijomis ar stovyklauti bei bendrauti su panašius interesus turinčiais žmonėmis – prisijunk prie jaunųjų policijos rėmėjų.

Adresas: P.Juodelės g. 2, Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 40012, 8 612 10074

 

Akmenės rajono bendruomenės informacinio centro sąjunga

Šios organizacijos pagrindiniai tikslai yra stiprinti ir skatinti rajone veikiančių visuomeninių organizacijų veiklą, bendradarbiaujant su savivaldybės struktūriniais padaliniais, teikti informavimo, konsultavimo, techninės paramos ir kitas informacines paslaugas, informuoti bendruomenę apie tarptautinius, šalies, užsienio nevyriausybinių organizacijų programų projektus, ir skatinti juose dalyvauti.

 

Akmenės rajono krepšinio klubas „Akmenė“

Akmenės rajono krepšinio klubas „Akmenė“ įkurtas 1996 m. Iki 2007 metų klubas veikė pasyviai, tačiau būtent šiais metais papūtė naujovių vėjai ir susirinko būrys naujų žmonių, norinčių žaisti krepšinį.

Klubo siekis - populiarinti krepšinio žaidimą Akmenės rajone. Vyresnieji moksleiviai ir studentai vadovaujami trenerio Sauliaus Momkausko subūrė komandą „Akmenė“, kuri dalyvauja Lietuvos Regionų lygos krepšinio pirmenybėse (Vakarų regione). Į rungtynes susirenka nemažas būrys žiūrovų, jaunesnieji krepšininkai turi į ką lygiuotis, siekti geresnio krepšinio žaidimo.

Jei nori žaisti krepšinį, dalyvauti rungtynėse – Tu esi laukiamas.

 

Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė"

Klubo tikslas – propaguoti stalo tenisą Akmenės rajone ir sudaryti sąlygas talentingiausiems stalo teniso žaidėjams dalyvauti respublikinėse varžybose.

Stalo teniso idėją skleisti sekasi puikiai: klubo skyriai sėkmingai dirba Akmenėje, Papilėje, Naujojoje Akmenėje, Sablauskiuose ir Kivyliuose, bendraujame su Mažeikių, Joniškio, Telšių, Kelmėsbei Latvijos stalo tenisininkais.

Nori patirti, kas yra stalo tenisas, sportuoti, įdomiai ir sveikai praleisti laisvalaikį, įvaldyti stalo teniso raketę ar dalyvauti varžybose? Išbandyk stalo teniso klubo „Mažoji raketė" siūlomas galimybes ir tikrai nenusivilsi!

Kyokushin karate klubas ,,Energija“

1987 m. iš Kauno į Akmenės r. atvyko gyventi Vladimiras Silvaško. Nuo to laiko rajone atsirado grupelė žmonių, kurie intensyviai pradėjo sportuoti karate. Pamatęs, kad norinčių užsiiminėti karate vis daugėja, V. Silvaško pabaigė karate mokyklą Kaune ir 1989 m. oficialiai paskelbė per vietinę spaudą naujų narių priėmimą į grupę, užsiiminėjančią rytų kovos menais.

Taip ir atsirado klubas „Energija“. Šiuo metu klubas aktyviai dalyvauja Lietuvos sportiniame gyvenime, pasiekia gerų sportinių rezultatų.

Jei turi daug energijos ir Tave domina rytų kovos menai – išmėgink jėgas klube „Energija“. Galbūt ši sporto šaka ir yra tai, ko Tu taip ilgai ieškojai!

Adresas: Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Tel. 8 698 07808

El. paštas: energija@kyokushin.lt

El. svetainė: http://energija.akmene.net

Akmenės gimnazijos Mokinių taryba

Akmenės Mokinių Taryba vykdo labai įvairius užsiėmimus, tad prisijungęs prie jų Tu turėsi galimybę rinktis iš didelio veiklos sričių spektro.

Galbūt tave domina žurnalistinis darbas? Akmenės gimnazijos Mokinių taryba gali Tau padėti, nes turi televizijos laidelę „Mokyklos pulsas“. Galbūt Tau labiau patinka palaikyti tvarką? Puiku, nes ten organizuojami moksleivių budėjimai. O galbūt Tu labiausiai mėgsti prisidėti prie renginių organizavimo? Ne bėda ir šioje srityje. O kur dar kultūrinė veikla, internetinės svetainės kūrimas ir priežiūra, seniūnų taryba, mokinių tarybos metraštis, diskotekų organizavimas...

Prisijunk ir tikrai neliksi be užsiėmimo!

 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Mokinių taryba

Jei turi muzikinių gabumų, mėgsti dainuoti ar nori išmokti groti kokiu nors instrumentu, nesunku suprasti, kur kreiptis – į muzikos mokyklą.

Bet jei dar turi idėjų, kaip turėtų atrodyti koncertai, kokie galėtų būti projektai, nori prisidėti prie muzikos mokyklos organizuojamų renginių, projektų įgyvendinimo – Tavo lūkesčius puikiausiai atitiks Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinių taryba.

Draugiška ir šilta kompanija yra pasiruošusi priimti Tave į savo būrį ir išklausyti tavo idėjas, padėti įgyvendinti svajones. Naujosios Akmenės muzikos mokykla - tai vieta, kurioje gali išlieti visas savo kūrybines jėgas.

Adresas: P. Jodelės g. 6, Naujoji Akmenė

 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos labdaros ir paramos fondas

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos labdaros ir paramos fondas yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslai yra labdara ir parama Naujosios Akmenės muzikos mokyklai.

Labdarai ir paramai gautas lėšas fondas naudoja ugdymo proceso tobulinimui, ugdomosios aplinkos turtinimui. Viena iš fondo veiklos sričių įvairių projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Fondas nuolat bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, kurių veikla susijusi su vaikų ugdymu. Organizacija siekia rasti kuo daugiau fondo rėmėjų ir paremti Naujosios Akmenės muzikos mokyklą.

Prisidėk ir Tu!

Adresas: P. Jodelės 6, Naujoji Akmenė

 

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos Mokinių taryba

Jei esi aktyvus, turi galybę minčių ir mokaisi Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje – net nedvejok ir prisijunk prie Ramučių gimnazijos Mokinių tarybos.

Didelis būrys jaunimo rūpinasi mokyklos gyvenimu, stengiasi atstovauti savo gimnazijos moksleiviams, rengia seminarus, susitikimus ir organizuoja pačius įdomiausius ir linksmiausius renginius!

Renginių organizavimas – didelis ir atsakingas darbas, bet jei moki užkrėsti entuziazmu savo draugus ir nebijai atsakomybės – problemų nekils. Čia vyksta daugybė jau tradicija tapusių renginių, ir kaskart vis atsiranda naujų.

Nedelsk ir nešvaistyk laiko veltui – prisijunk prie Ramučių gimnazijos Mokinių tarybos!

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių iniciatyvinė grupė „MES“

Iniciatyvinė moksleivių grupė MES (Mes Esame Saugūs) dirba kartu su mokytojų pirmosios psichologinės pagalbos komanda. Čia jaunimas užsiima prevencija savo mokykloje – rengia akcijas prieš rūkymą, narkotikus, alkoholį...

Mokykloje mes norime būti saugūs! Jei Tu nori ne tik saugiai jaustis, bet ir padėti pajusti saugumą mokykloje kitiems – prisijunk prie MES komandos. Čia sužinosi daugiau apie žalingus įpročius, ieškosime būdų, kaip juos išgyvendinti iš jaunimo, skaitysime paskaitas bendraamžiams ir veiksime jaunimo gerovės labui.

MES būsime saugūs! O kaip Tu?

Adresas: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 56853, 8 611 11528

Adresas: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 56853

El. paštai: ramuciu.mokykla@akmene.lt

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos Mokinių taryba

„Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokinių taryba rūpinasi moksleivių laisvalaikio užimtumu ir prevencija. Jei esi Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos moksleivis ir turi idėjų, kaip reiktų spręsti jaunimo užimtumo problemą savo mokykloje, turi minčių, kaip skleisti prevencines idėjas – ateik čia, nes ši Mokinių taryba laukia tavęs su naujais vėjais ir įdomiais pasiūlymais.

Nesėdėk sudėjęs rankų – pasidalink savo svajonėmis ir mintimis!

Adresas: V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė

El. paštas: sauletekis@akmene.lt

Tel. 8 425 56971, 8 698 22536

Ventos vidurinės mokyklos Mokinių Taryba

Mokinių taryba tai vieta, kurioje Tau bus sudarytos sąlygos saviraiškai, individualybės ir bendruomenės nario ugdymui, dalyvauti mokyklos kultūriniame gyvenime, prisidėti prie moksleivių problemų sprendimo... Jei nori atstovauti savo mokyklai, turi minčių apie tai, kokie renginiai gali vykti Tavo mokykloje, tau rūpi aktualios (rūkymo, lankomumo) mokyklai temos – Tavo vieta Ventos vid. Mokyklos Mokinių Taryboje. Galbūt čia prasidės Tavo platus kelias į supratingumą ar bendruomenės lyderius.

Tel. 8 614 26312

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinių taryba

Tai nemažas iniciatyvių, veiklių, besidominčių gimnazijos veikla mokinių būrys. Susibūrę keturiuose sektoriuose jie padeda organizuoti tvarkos priežiūrą, kultūrinę, sportinę gimnazijos veiklą, atstovauja mokinių interesams gimnazijos taryboje. Mokinių tarybos veiklos prioritetai- įvairinti veiklą, surasti kuo daugiau bendraminčių ir pagalbininkų, atgaivinti ryšius su Daukanto vardu pavadintų mokyklų mokinių tarybomis bei susbičiuliauti su rajono mokyklų mokinių tarybomis. Mes laukiame jūsų adresu:

Nepriklausomybės g. 62, Papilė

Tel. 8 425 32624

El. paštas: papiles.mokykla@akmene.lt

Kitos sporto organizacijos

 

Tikslus įstaigos pavadinimas, svetainės adresas

Vadovas

Adresas

Telefonas (8 425) , mobilus telefonas

El. pašto adresas

Akmenės rajono sporto centras

Mantas Mačius

Respublikos g. 30, LT-85138 Naujoji Akmenė

56807 868660245 861553035

sportocentras@akmene.lt

sc.akmene@gmail.com

Akmenės rajono šachmatų-šaškių sporto klubas „64“

Vidas Igaris

Respublikos g. 30, LT-85138 Naujoji Akmenė

868054307

v.igaris@gmail.com

Ventos miesto jėgos sporto šakų klubas „Liga“

Vytautas Šiurkus

Ventos g. 30 a, Venta, Akmenės raj.

868798058 39214

ventos_vm@akmene.lt

Akmenės rajono futbolo klubas „Akmenė“

Vitalijus Mitrofanovas

Respublikos g. 30, LT-85138 Naujoji Akmenė

868786474

 

Automobilių sporto klubas „Extempas“ http://www.extempas.lt/

Margarita Skabeikienė

Dabikinėlės k., Akmenės raj.

865047665 55029

info@extempas.lt

Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos Papilės klubas

 

Nepriklausomybės g. 63, Papilė, Akmenės raj.

861069940

ventos_vm@akmene.lt

Baltijos šalių pilotų klubas

Arūnas Rupkus

Ramučių g. 40-18, Naujoji Akmenė

869839009

BSPklubas@gmail.comPaskutinis atnaujinimas: 2017-12-28 11:49:38 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021