2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Gyventojai
Spausdinti puslapio vidurį

DEKLARAVUSIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2019 M.

(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 

01.01

02.01

03.01

04.01  05.01 06.01            

Iš viso rajone

21565 21553 21521 21479  21444 21403            

Prie savivaldybės

47 46 44  55 57  59             

Naujosios Akmenės miesto sen.

8576 8592 8581  8561 8561  8547             

Naujosios Akmenės kaim. sen.

2023 2016 2015 2007  2005  1993             

Akmenės sen.

3949 3945 3936 3926  3910  3913             

Papilės sen.

2802 2798 2788 2785  2776  2766             

Kruopių sen.

858 850 852 850  848  844             

Ventos sen.

3310 3306 3305 3295  3287  3281             

Iš to skaičiaus miest.

                     

 

Naujosios Akmenės

8576 8592 8581 8561 8561 8547             

Akmenės

2506 2507 2507  2506  2497  2500             

Ventos

2496 2494 2490 2477 2469  2466             

Papilės mstl.

869 867 868  868 862  858             

Kruopių mstl.

472 470 471 469 469  466             

GYVENTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE (SAUSIO 1 d.)

(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Deklaruota gyvenamoji vieta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Iš viso rajone

27552

27215

26151

25559

24968

24455

24035

23552

22930

22245

21565

Deklaruota prie savivaldybės

909

994

1074

1101

793

697

646

568

411

316

47

Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

2695

2617

2505

2434

2381

2319

2313

2242

2178

2083

2023

Akmenės seniūnijoje

4768

4713

4552

4487

4337

4278

4234

4182

4147

4036

3949

Papilės seniūnijoje

3673

3631

3466

3355

3294

3229

3132

3059

2959

2874

2802

Kruopių seniūnijoje

1128

1123

1075

1055

1018

978

972

952

942

910

858

Ventos seniūnijoje

3953

3890

3715

3643

3614

3551

3506

3458

3437

3332

3310

Iš to skaičiaus miestuose ir miesteliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujosios Akmenės

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

Akmenės

2877

2810

2738

2715

2665

2659

2652

2596

2582

2551

2506

Ventos

2934

2874

2722

2673

2683

2632

2629

2600

2582

2499

2496

Papilės mstl.

1117

1110

1064

1052

1004

994

952

945

922

888

869

Kruopių mstl.

597

594

559

545

535

516

521

523

520

512

472

 

Gyventojų skaičius seniūnijose pagal vietoves

(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Naujoji Akmenė

9403

9232

9091

8856

8694

8576

 Akmenės seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Akmenė

2659

2652

2596

2582

2551

2506

Agluonų k.

222

242

256

253

233

227

Akmenės I k.

61

66

59

51

50

72

Akmenės II k.

299

302

300

303

297

293

Akmenės III k.

163

155

147

143

130

114

Dabikinėlės k.

98

104

110

112

97

88

Dabikinės k.

147

104

102

98

96

98

Gailaičių k.

134

134

130

123

117

117

Gulbinų k.

96

93

89

87

92

75

Ivanauskių k.

6

6

6

5

7

6

Jučių k.

146

139

133

138

128

127

Kadagių k.

3

3

3

2

2

2

Kepurlaukių k.

26

25

27

25

23

23

Kesių k.

5

3

2

2

2

2

Klyšių k.

32

27

27

25

26

23

Lapkasių k.

0

0

0

0

1

1

Lygeikių k.

12

11

11

13

12

9

Mantartiškių k.

19

17

18

18

20

17

Mažulių k.

5

5

5

5

5

5

Padvarėlių k.

82

83

87

95

90

87

Skretiškės k.

7

6

6

6

5

4

Smiltinės k.

33

36

47

43

34

34

Tupikų k.

4

4

4

2

2

3

Viliošių k.

19

17

17

16

16

16

 Kruopių seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Kruopių mstl.

516

521

523

520

512

472

Bambalų k.

8

8

8

8

8

8

Dovydžių k.

20

19

20

19

16

16

Dulbių k.

4

4

3

3

3

3

Jautmalkių k.

63

64

67

67

67

65

Kalnelio k.

8

8

7

6

4

4

Karniškių k.

8

8

7

7

5

5

Kviečlaukio k.

2

2

2

3

2

2

Laumėnų II k.

3

3

3

7

8

6

Liepkalnio k.

2

2

0

0

0

0

Maušų k.

1

1

1

0

1

1

Minkių k.

1

1

1

1

1

1

Narbūčių k.

1

1

1

1

1

1

Narčių k.

6

5

5

5

5

5

Pagervių k.

11

10

10

11

12

12

Pakalniškių k.

40

40

40

40

38

37

Pleikių k.

3

3

3

3

3

3

Saunorių I k.

19

19

19

15

13

16

Saunorių II k.

1

0

0

0

0

0

Spaigių k.

96

90

82

77

74

67

Strimyliškių k.

1

1

1

1

1

1

Šapnagių k.

164

162

149

148

136

133

 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Alkiškių k.

364

356

348

327

321

318

Barsiukų k.

4

4

4

4

4

4

Gaudžiočių k.

20

20

17

15

14

14

Gaušių k.

28

32

33

36

39

38

Kanteikių k.

34

34

35

38

38

37

Keidų k.

9

11

8

8

8

8

Kivylių k.

428

430

416

407

387

378

Kyšių k.

6

5

5

5

5

4

Klykolių k.

147

147

143

142

134

124

Menčių k.

94

95

93

87

80

70

Mergeluičių k.

20

19

17

17

16

15

Padarbių k.

7

7

5

4

4

4

Pakempinių k.

7

6

6

6

4

4

Pasličių k.

4

1

2

2

2

2

Pašakarnių k.

18

18

20

21

20

22

Ramučių k.

440

444

432

421

400

392

Raudžių k.

2

2

2

2

2

2

Rudausių k.

22

22

21

17

13

11

Sablauskių k.

403

393

382

373

345

329

Stipirkių k.

62

71

66

70

65

67

Suginčių k.

50

48

49

47

46

44

Šventupių k.

15

14

13

13

13

13

Tilžės k.

30

31

29

27

28

24

Vegerių k.

55

56

48

45

50

53

Vėlaičių k.

50

47

48

44

45

46

 Papilės seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Papilės mstl.

994

952

945

922

888

869

Augustaičių k.

4

4

3

2

2

2

Balsių k.

3

3

3

3

3

4

Barvydžių k.

58

53

46

44

41

40

Baublių k.

20

17

17

17

16

15

Biliūniškių k.

86

84

83

79

73

70

Burbiškių k.

7

7

6

7

5

3

Čiuinių k.

18

18

18

5

6

5

Daubiškių k.

420

415

404

388

378

377

Draginių k.

54

51

54

49

48

49

Dumbrių k.

84

89

87

84

82

76

Eglesių k.

97

99

95

93

89

88

Gamėnų k.

4

4

4

4

4

5

Gendviliškių k.

0

0

0

0

1

2

Gimbetiškės k.

7

6

4

4

3

4

Griežių k.

24

21

26

26

25

23

Grybiškių k.

1

0

0

0

0

0

Gumbakių k.

109

106

107

103

99

98

Jonaičių I k.

5

5

5

5

5

5

Kairiškių k.

291

280

269

261

260

243

Kalniškių k.

103

84

67

56

76

87

Kapėnų k.

2

2

2

2

2

2

Kerežių k.

13

12

12

11

13

10

Kinkių I k.

13

8

7

5

4

6

Kinkių II k.

7

7

9

8

8

8

Klaišių k.

120

118

118

113

113

112

Krioklių k.

0

0

0

12

12

12

Latvelių k.

8

8

8

8

8

6

Mažūnaičių k.

1

1

1

1

1

1

Meškių k.

28

28

28

26

24

24

Pagojų k.

4

2

2

2

2

1

Pelkelės k.

329

324

317

305

309

304

Rimšių k.

20

20

20

21

20

19

Skabeikių k.

10

10

11

12

9

9

Šaltiškių k.

49

45

40

42

40

37

Šemetaičių k.

1

1

1

0

0

0

Šiaudinės k.

89

85

77

70

65

66

Šiliškių k.

11

11

10

13

10

9

Šiurkiškių k.

1

1

1

2

2

2

Urbonaičių k.

71

84

87

90

65

47

Užpelkių k.

1

1

1

1

1

1

Vegerių k.

32

31

30

32

33

33

Vienrankių k.

29

31

32

30

27

25

Zubrių k.

1

0

0

0

0

0

Zubrelių k.

0

4

2

1

2

3

 Ventos seniūnija

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

 

Gyventojai pagal tautybę

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-03 09:15:52 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021