2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Viešosios ir administracinės paslaugos
Spausdinti puslapio vidurį
Kviečiame pareikšti nuomuonę apie Savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas
 
Anketą rasite čia

Kaip užsisakyti El. paslaugą:

Atkreipiame dėmesį, kad 17 el. paslaugų galima užsakyti prisijungus per bankininkystę, elektroninio parašo nereikia.

1. Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220

2. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220

3. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220

4. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/23220

5. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, jų galiojimo panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220

6. Leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

 7. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220

8. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220

9. Teisės įrengti, koreguoti, panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220

 10. Prašymo saugaus eismo klausimais nagrinėjimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43649/23220

 11. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43647/23220

12. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42641/23220

13. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43653/23220

14. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43640/23220

15. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

16. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir/ar sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

17. Charakteristikos leidimo laikyti ginklą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42643/23220


Visos kitos paslaugos užsakomos prisijungus per bankininkystę ir turint elektroninį parašą.

 • Apsilankykite puslapyje www.epaslaugos.lt;
 • Elektroninių valdžios vartų  pagrindiniame puslapyje (www.epaslaugos.lt) pasirinkite skiltį ,,Gyventojams“;
 • Paslaugų gyventojams paieškos laukelyje įveskite paslaugos pavadinimo reikšminio žodžio pradžią (pvz., jei reikia pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, tai įvedate žodžio dalį deklaruot);
 • Susiradę pageidaujamą paslaugą spauskite ,,Užsakyti“;
 • Pasirinkite reikalingą savivaldybę ir spauskite ,,Užsakyti“;
 • Galėsite prisijungti bei patvirtinti savo tapatybę Jums patogiausiu būdu (naudojantis el. bankininkyste, mobiliuoju parašu ar el. parašu);
 • Pasirinkite skiltį ,,El. valdžios vartai“ ir spauskite ,,Prisijungti“;
 • Suveskite užsakomos paslaugos prašomus duomenis (sistema suformuoja žingsnius ir neleis tęsti paslaugos užsakymo, jeigu bus užpildyta neteisingai; peržiūra – paskutinis žingsnis) ir patvirtinkite paslaugos užsakymą.
 • Informacija apie paslaugos vykdymą pateikiama Jūsų elektroniniame pašte su nuoroda į užsakytą paslaugą.
 • Kai atsakymą gausite pasirašytą elektroniniu parašu, dokumentą išsisaugokite kompiuterio laikmenoje. Išsaugotą dokumentą įkelkite į  Elektroninio parašo tikrinimo priemonę adresu https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator : įkeliate dokumentą, paspaudžiate peržiūrėti ir matote dokumentą ir jo metaduomenis.

(Gauto atsakymo galėsite ir neįkelti aukščiau nurodytu adresu, tačiau tuomet negalėsite matyti jo metaduomenų, t.y. atsakymas bus geras, tačiau jeigu reikėtų kažkam jį pateikti ar pan., be metaduomenų atsakymas būtų netinkamas).

Kaip aktyvuoti E. pristatymo dėžutę:

 • Apsilankykite puslapyje www.epristatymas.lt;
 • E. pristatymo sistemos puslapyje pasirinkite nuorodą ,,Prisijungti“ – iškart po to būsite nukreipti į E. valdžios vartus;
 • Elektroniniuose valdžios vartuose pasirinkite skiltį ,,Gyventojas“. Šioje skiltyje Jūs galėsite prisijungti bei patvirtinti savo tapatybę Jums patogiausiu būdu (naudojantis el. bankininkyste, mobiliuoju parašu ar el. parašu);
 • El. bankininkystėje pasirinkite skiltį ,,Elektroniniai valdžios vartai“ ir paspauskite ,,Prisijungti
 • Prisijungus Jums patogiausiu būdu, naujai atsivėrusiame lange pamatysite Jūsų asmens duomenis – jei duomenys teisingi, pasirinkite skiltį ,,Patvirtinti“;
 • Patvirtinę savo tapatybę, būsite automatiškai nukreipti į E. pristatymo sistemą. Atsivėrusiame lange matysite savo dėžutę ir spauskite mygtuką ,,Prisijungti prie dėžutės“;
 • Atsivėrusiame lange turite užpildyti prašomus laukelius, bei pažymėti, jog sutinkate su E. pristatymo sistemos sutarties sąlygomis bei naudojimosi taisyklėmis. Pažymėję reikiamus laukelius, spauskite mygtuką ,,Sukurti e. dėžutę“.

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus  2018-04-17  įsakymu Nr. A-175

 

BENDRASIS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

PAS2464

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmens-skundo-ar-prasymo-priemimas-bei-nagrinejimas-77;10357.html

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Taip (VIISP*)

PAS2926

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-darbo-staza-ir-/-arba-pajamas-isdavimas-is-savivaldybes-veiklos-archyvo-ir-/-arba-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-77;10365.html

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

Taip (VIISP*)

PAS2925

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-israsu-nuorasu-ir-kopiju-isdavimas-is-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-arba-kito-savivaldybes-tvarkomo-archyvo-77;10368.html

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

Taip (VIISP*)

PAS2924

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42640/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-dokumentu-perdavimas-tolesniam-saugojimui--77;10266.html

Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra.

Taip (VIISP*)

PAS2928

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42640/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/informavimas-kad-likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-perduotinu-tolesniam-saugojimui-dokumentu-nera--77;10265.html

 

 CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Vardo, pavardės keitimas

Taip (MEPIS**)

PAS3403

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vardo-pavardes-keitimas-77;2350.html

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vardo-pavardes-keitimas-77;2350.html

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-atkurimas-77;10356.html

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-aktu-iraso-pakeitimas-ar-papildymas-77;2356.html

Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas

Taip (MEPIS**)

PAS32067

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-israso-isdavimas-77;10348.html

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Taip (MEPIS**)

PAS3472

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-kopijos-nuoraso-israso-isdavimas-77;2323.html

Naujagimio gimimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS3463

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/naujagimio-gimimo-registravimas-77;2314.html

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS3463

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-gimusio-vaiko-gimimo-itraukimas-i-apskaita-77;10320.html

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2949

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prasymo-sudaryti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas-77;2396.html

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32073

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-iregistruotos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10354.html

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32071

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/baznycios-konfesiju-nustatyta-tvarka-sudarytos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10347.html

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2939

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/santuokos-nutraukimo-registravimas-77;2326.html

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32069

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-nutrauktos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10355.html

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Taip (MEPIS**)

PAS32065

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazyma-patvirtinanti-kliuciu-sudaryti-santuoka-nebuvima-77;10362.html

Įvaikinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2937

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ivaikinimo-registravimas-77;2327.html

Mirties registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2948

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/mirties-registravimas--77;2399.html

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32068

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-mirusio-asmens-mirties-itraukimas-i-apskaita-77;10345.html

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS4128

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tevystes-motinystes-nustatymo-registravimasbr/-77;2410.html

Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS32060

https://mepis.registrucentras.lt/

Tėvystės pripažinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS32062

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tevystes-pripazinimo-registravimas-77;10337.html

 

 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Taip (SPIS***)

PAS20888

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/specialiuju-poreikiu-lygio-nustatymas-77;8676.html

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3021

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/globos-rupybos-ismokos-skyrimasbr/-77;7224.html

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ismokos-vaikui-skyrimasbr/-77;7260.html

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3025

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-i-busto-sildyma-islaidu-islaidu-saltam-vandeniui-ir-islaidu-karstam-vandeniui-kompensaciju-nustatymas-ir-ju-teikimas-77;3439.html

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS***)

PAS3029

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/laidojimo-pasalpa-77;7323.html

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS2501

https://www.spis.lt/

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS2501

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-mokinio-reikmenims-skyrimas-77;10458.html

Socialinės pašalpos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialines-pasalpos-skyrimas-77;7280.html

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prieziuros-pagalbos-islaidu-tikslines-kompensacijos-skyrimas-77;10404.html

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/ /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/slaugos-islaidu-tikslines-kompensacijos-skyrimas-77;10405.html

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-ismokos-gimusiam-ar-ivaikintam-vaikui-skyrimas-77;7234.html

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-nesciai-moteriai-skyrimasbr/-77;7227.html

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

PAS2500

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-isikurti-skyrimasbr/-77;7265.html

Pažymų išdavimas asmenims

Ne1

PAS2091

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-asmenims-isdavimasbr/-77;7316.html

Pareiškimo pateikimo teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

Ne1

PAS20662

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pareiskimo-pateikimas-teismui-del-fizinio-asmens-pripazinimo-neveiksniu-77;9299.html

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisiniam statusui gauti

Ne1

PAS3008

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-rengimas-tremtinio-politinio-kalinio-nukentejusio-nuo-okupaciju-asmens-statusui-gauti-77;5878.html

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Ne1

PAS32098

http://www.lietuva.gov.lt/lt/lengvojo-automobilio-isigijimo-ir-jo-techninio-pritaikymo-islaidu-kompensacija-77;10384.html

Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Ne1

PAS32100

http://www.lietuva.gov.lt/lt/salpos-socialines-pensijos-gavejo-pensininko-pazymejimo-isdavimas-ir-keitimas-77;10383.html

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

PAS20891

http://www.lietuva.gov.lt/lt/busto-pritaikymas-neigaliojo-poreikiams-77;8733.html

Socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

PAS20895

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialiniu-paslaugu-skyrimas-asmeniui-seimai-77;8820.html

Dokumentų rengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms pagimdžiusioms  (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

Ne1

PAS20920

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-parengimas-skirti-antrojo-laipsnio-valstybine-pensija-motinoms-pagimdziusioms-ivaikinusioms-isauginusioms-iki-8-metu-ir-gerai-isauklejusioms-5-ir-daugiau-vaiku-77;8696.html

Parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims suteikimas

Ne1

PAS20894

http://www.lietuva.gov.lt/lt/maisto-produktu-is-intervenciniu-atsargu-tiekimo-labiausiai-nepasiturintiems-asmenims-organizavimo-77;8920.html

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais/rūpintojais, įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti/rūpintis, įvaikinti  organizavimas

Ne1

PAS3535

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmenu-norinciu-tapti-vaiko-globejais/rupintojais-iteviais-pradinio-ivertinimo-bei-pasirengimo-globoti/rupintis-ivaikinti-organizavimas-77;5990.html

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas

Ne1

PAS5169

http://www.lietuva.gov.lt/lt/likusio-be-tevu-globos-rupybos-vaiko-laikinosios-ir-nuolatines-globos-rupybos-bei-vaiko-laikinosios-globos-rupybos-tevu-prasymu-organizavimas-77;5998.html

 

 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

 

 

 

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP*)

PAS2958

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-skyrimas--77;10264.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP*)

PAS2959

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pratesimas--77;10273.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP*)

PAS2960

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pakeitimas--77;10270.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS2961

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-panaikinimas--77;10268.html

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6255

https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=0f6d9664-7f31-4e95-9351-7978d60bf00f  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-del-lesu-skyrimo-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektams-priemimas--77;9309.html

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6256

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ataskaitu-is-vykdanciu-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektus-priemimas--77;9308.html

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes

Ne1

PAS4488

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vaiku-priemimas-i-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-istaigas-77;7211.html

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3105

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-isdavimas-77;10303.html

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3106

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-dublikato-isdavimas-77;10302.html

Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3107

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-galiojimo-panaikinimas-77;10313.html

 

 TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS IR PAVELDĖSAUGOS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

Taip (VIISP*)

PAS3062

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-suteikimas-ir-keitimas-77;10275.html

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3061

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-panaikinimas-77;10280.html

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3098

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-irengti-isorine-reklama-savivaldybes-teritorijoje-isdavimas-77;10315.html

Pranešimo dėl pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ar spalvinį vaizdą pateikimas

Taip (VIISP*)

PAS3099

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pranesimo-apie-pasikeitusi-isorines-reklamos-savivaldybes-teritorijoje-grafini-ir/ar-spalvini-vaizda-pateikimas-77;10279.html

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

PAS3058

https://planuojustatyti.lt/info-portal/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/statyba-leidzianciu-dokumentu-isdavimas-77;6653.html

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

PAS3057

https://planuojustatyti.lt/info-portal/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/specialiuju-architekturos-reikalavimu-isdavimas-77;6657.html

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl Savivaldybės kultūros paveldo objektų apsaugos

Ne1

PAS1261

http://www.lietuva.gov.lt/lt/sutarciu-reglamentu-su-valdytojais-sudarymas-del-savivaldybes-kulturos-paveldo-objektu-apsaugos-77;6661.html

Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros paveldo departamento

Ne1

PAS3066

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tarpininkavimas-tarp-asmenu-ir-kulturos-paveldo-departamento-77;6655.html

Kultūros paveldo objekto esamos būklės patikrinimo akto surašymas

Ne1

PAS21186

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kulturos-paveldo-objekto-esamos-bukles-patikrinimo-akto-surasymas--77;9291.html

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

Taip (TPDRIS*****)

PAS3689

http://www.tpdris.lt/web/guest/home;jsessionid=4CE5AD075D89F9A8CEA72FB5FCE4C0DF /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-salygu-isdavimas-77;6467.html

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

Taip (TPDRIS*****)

PAS5328

http://www.tpdris.lt/web/guest/home;jsessionid=4CE5AD075D89F9A8CEA72FB5FCE4C0DF /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-derinimas-teritoriju-planavimo-komisijoje-77;9294.html

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (TPDR******)

PAS5331

http://www.tpdr.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-registravimas-teritoriju-planavimo-dokumentu-registre-77;9295.html

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

Ne1

PAS31168

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-rengimo-inicijavimo-sutarties-pasirasymas-77;9289.html

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Ne1

PAS3057

http://www.lietuva.gov.lt/lt/topografiniu-ir-inzineriniu-planu-derinimas-77;9316.html

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

Ne1

PAS31169

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypo-u-pagrindines-zemes-naudojimo-paskirties-ir-ar-naudojimo-budo-u-pakeitimas-77;9319.html

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Taip (ŽPDRIS*******)

PAS6111

https://www.zpdris.lt/zpdris/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-rengimo-organizavimas-77;9290.html

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

(ŽPDRIS*******)

PAS31170

https://www.zpdris.lt/zpdris/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-tvirtinimas-77;9313.html


VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3918

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43645/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/lengvatos-del-zemes-valstybines-zemes-nuomos-paveldejimo-arba-nekilnojamo-turto-mokesciu-suteikimas-77;10328.html

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Taip (VIISP*)

PAS2963

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43652/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-nuomos-mokescio-permoku-grazinimas-arba-neteisingai-sumoketu-mokesciu-grazinimas-ir/ar-uzskaitymas-77;10291.html

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP*)

PAS2965

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43658/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas-77;10496.html

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2542

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43653/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-atsiskaityma-uz-valstybines-zemes-nuoma-isdavimas-77;10293.html

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32237

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43663/23220

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32237

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43663/23220

Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32237

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43663/23220

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS32237

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43663/23220

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Taip (VIISP*)

PAS3899

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43680/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/savivaldybes-turto-pagal-panaudos-sutarti-suteikimas-arba-panaudos-sutarties-atnaujinimas-naujam-terminui-77;10454.html

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis panaikinimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/49620/23220

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS32149

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42520/23220

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30703

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42521/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-ivezti-isigyti-laikyti-veisti-parduoti-pavojingus-sunis-isdavimas-77;9286.html

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30704

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42521/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-ivezti-isigyti-laikyti-veisti-parduoti-pavojingus-sunis-isdavimas-77;9286.html

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30705

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42521/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-ivezti-isigyti-laikyti-veisti-parduoti-pavojingus-sunis-isdavimas-77;9286.html

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu papildymas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu patikslinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30694

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30708

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

PAS30708

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30708

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30708

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30708

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5032

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42525/23220

Šilumos tiekimo licencijos keitimas

Taip (VIISP*)

PAS5033

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42525/23220

Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5034

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42525/23220

Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS5035

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42525/23220

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

Ne1

PAS2995

http://www.lietuva.gov.lt/lt/valstybes-paramos-bustui-isigyti-teikimas--77;6453.html

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymas

Ne1

PAS2990

http://www.lietuva.gov.lt/lt/seimu-ir-asmenu-turinciu-teise-i-socialini-busta-sarasu-sudarymas-77;5457.html

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

Ne1

PAS2990

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialinio-busto-nuomos-paslaugos-teikimas-77;6462.html

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

Ne1

PAS4916

http://www.lietuva.gov.lt/lt/bendriju-ir-namu-valdomu-pagal-jungtines-veiklos-sutartis-remimas-77;6032.html

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

Ne1

PAS32234

http://www.lietuva.gov.lt/lt/deklaracijos-apie-ketinima-vykdyti-keleiviu-vezimo-uz-atlygi-lengvaisiais-automobiliais-veikla-pateikimas--77;10533.html

 

 STATYBOS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

PAS3809

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43649/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prasymo-susijusio-su-saugaus-eismo-klausimais-nagrinejimas-77;10378.html

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30688

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP*)

PAS30688

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3150

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas--77;10282.html

Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3151

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-koreguoti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas--77;10288.html

Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3152

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-panaikinti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas-77;10322.html

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS2974

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43660/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-automobiliu-stovejimo-neigaliesiems-kelio-zenkla-suteikimas--77;10314.html

 

 ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5206

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/melioracijos-statiniu-techniniu-dokumentu-ir-kitos-informacijos-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;6664.html

Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5207

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/techniniu-salygu-projektavimui-melioruotoje-zemeje-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10377.html

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5208

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/techniniu-salygu-misko-iveisimui-melioruotoje-zemeje-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10376.html

Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5209

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kartografines-medziagos-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10335.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3142

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-iregistravimas-77;10301.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3147

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-registracijos-duomenu-keitimas-77;10298.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3143

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-isregistravimas--77;10295.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3144

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-registracijos-liudijimo-dublikato-isdavimas--77;10312.html

Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

Taip (VIISP*)

PAS3148

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pranesimas-apie-traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-pardavima--77;10317.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3146

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-technines-apziuros-atlikimas-ir-technines-apziuros-talono-isdavimas-77;10294.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3145

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-technines-apziuros-talono-dublikato-isdavimas-77;10325.html

Žemės ūkio valdos įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS2545

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-iregistravimas-77;10329.html

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

PAS2546

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-duomenu-atnaujinimas--77;10367.html

Žemės ūkio valdos išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS2547

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-isregistravimas--77;10308.html

Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui

Taip (VIISP*)

PAS2548

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-duomenu-keitimas-mirus-valdos-valdytojui-77;10304.html

Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Taip (VIISP*)

PAS2549

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/partnerio-isregistravimas-is-zemes-ukio-valdos-77;10286.html

Ūkininko ūkio įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3338

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-iregistravimas-77;10323.html

Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3339

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-duomenu-pasikeitimo-iregistravimas--77;10360.html

Ūkininko ūkio paveldėjimas

Taip (VIISP*)

PAS3340

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-paveldejimas-77;10375.html

Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3341

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-pazymejimo-dublikato-isdavimas-77;10358.html

Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

Taip (VIISP*)

PAS3342

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-perkelimas-i-kita-savivaldybe-77;10369.html

Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

Taip (VIISP*)

PAS3343

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/partnerio-isregistravimas-is-ukininko-ukio-77;10363.html

Ūkininko ūkio išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3344

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-isregistravimas-77;10379.html

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Taip (VIISP*)

PAS2551

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43640/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/medziojamuju-gyvunu-padarytos-zalos-zemes-ukio-paseliams-miskui-gyvunams-gyvuliams-hidrotechnikos-ar-melioracijos-irenginiams-nustatymas-77;10366.html

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui,  ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

Ne1

PAS4742

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dalies-banko-palukanu-kompensavimas-uz-ukininkams-suteiktus-kreditus-trumpalaikiam-turtui-ilgalaikiams-kreditams-ir-zemes-ukio-paskirties-zemei-isigyti-77;6667.html

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

Ne1

PAS2557

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-teikimas-biciu-laikytojams-uz-papildoma-biciu-maitinima-77;6671.html

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas, tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

Ne1

PAS3158

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-pagal-2014-2020-metu-programos-priemones-administravimas-ir-konsultavimas-tiesioginiu-ismoku-uz-zemes-ukio-naudmenu-ir-paseliu-plotus-administravimas-ir-konsultavimas-77;7118.html

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

Ne

PAS32595

 

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paseliu-gyvunu-ir-augalu-draudimo-imoku-kompensavimas-77;11136.html

Paraiškų ir prašymų pateikimas pagal Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programą

Ne

PAS32596

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-pateikimas-pagal-akmenes-rajono-savivaldybes-kaimo-bendruomeniu-ir-visuomeniniu-organizaciju-remimo-programa-77;11378.html

Ūkinių gyvūnų registravimas

Ne

PAS32131

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukiniu-gyvunu-registravimas-77;10468.html

Dėl paramos pagal veiklą ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“ konsultavimas

Ne

PAS32636

http://www.lietuva.gov.lt/lt/del-paramos-pagal-veikla-asbestiniu-stogu-dangos-keitimas-kompensavimas-77;11445.html

 

 SENIŪNIJOS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Charakteristikos leidimo laikyti ginklą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2977

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42643/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/charakteristikos-del-leidimo-laikyti-ginkla-isdavimas-77;10359.html

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2480

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43647/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kirsti-persodinti-pasalinti-geneti-saugotinus-medzius-ir-krumus-isdavimas-77;7183.html

Leidimo kasinėti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kasineti-ir-aptverti-pratesimas-77;9305.html

Leidimo kasinėti pratęsimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kasineti-ir-aptverti-pratesimas-77;9305.html

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Taip (VIISP*)

PAS2983

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43657/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/itraukimas-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaitabr/br/-77;10278.html

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2976

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-gyvenamosios-patalpos-savininkui-ams-apie-jam-nuosavybes-teise-priklausancioje-gyvenamojoje-patalpoje-savo-gyvenamaja-vieta-deklaravusius-asmenis-isdavimas-77;10316.html

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2985

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-deklaruota-gyvenamaja-vieta-arba-apie-itraukima-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-isdavimas-77;10299.html

Leidimo laidoti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3125

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43681/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-laidoti-isdavimas-77;10277.html

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Taip (VIISP*)

PAS20887

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=a9f21946-326a-48e3-948e-c1be3d111820  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-77;8644.html

Pažymų  apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas išdavimas

Ne1

PAS20858

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimo-apie-priskaiciuota-ir-ismoketa-darbo-uzmokesti-bei-kitas-ismokas-77;9057.html

Pažymų apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos išdavimas

Ne1

PAS20852

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimas-apie-asmens-deklaruota-isvykima-is-lietuvos-respublikos--77;8865.html

Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Ne1

PAS3826

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-isdavimas-apie-mirusio-asmens-paskutine-deklaruota-gyvenamaja-vieta-77;7155.html

Pažymų apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

Ne1

PAS2565

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimo-apie-asmens-palaidojimo-vietabr/-77;7162.html

Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas

Ne1

PAS3492

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimas-apie-seimos-sudetibr/-77;7175.html

Įgaliojimų tvirtinimas

Ne1

PAS20872

http://www.lietuva.gov.lt/lt/igaliojimu-tvirtinimas-77;8689.html

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas

Ne1

PAS20883

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-nuorasu-ir-israsu-tikrumo-liudijimas-77;8681.html

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Ne1

PAS20885

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraso-dokumentuose-tikrumo-liudijimas-77;8643.html

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2981

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42641/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-zemes-dirbima-nacionalinei-mokejimo-agenturai-isdavimas-77;10373.html

 

 TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas.

Ne1

 

Aprašymas ruošiamas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 08:54:45 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021