2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Veikla
Spausdinti puslapio vidurį

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės metine švietimo veiklos programa, Administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklą, Administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir Skyriaus veiklos nuostatais.

UŽDAVINIAI

 • Įgyvendinti valstybinę švietimo politiką ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, vykdymą.
 • Organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą.

PAGRINDINĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS

 • Tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai Savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja patvirtinto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimą.
 • Organizuoja patvirtintų Švietimo, kūno kultūros ir sporto paslaugų teikimo Akmenės rajono gyventojams ir švietimo metinės veiklos programų įgyvendinimą.
 • Rengia ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka teikia atitinkamoms ministerijoms, švietimo priežiūros institucijoms, Savivaldybės administracijai įvairias suvestines, apskaičiavimus ir ataskaitas.
 • Informuoja visuomenę apie švietimo tendencijas, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas.
 • Prižiūri Savivaldybės švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą, konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais, koordinuoja mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
 • Organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus.
 • Koordinuoja mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą, teikia metodinę paramą.
 • Koordinuoja vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymą ir vykdymą, organizuoja Vaikos minimalios ir vidutinės priežiūros prevencinio darbo koordinavimo grupės darbą.
 • Organizuoja sprendimų dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal nustatytą kompetenciją įgyvendinimą.
 • Inicijuoja tikslinių programų kūrimą ir įgyvendinimą, kad Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.
 • Koordinuoja nemokamą mokinių vežiojimą į mokyklas.
 • Prižiūri mokinių nemokamo maitinimo organizavimą Savivaldybės mokyklose.
 • · Koordinuoja užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimą.
 • Prižiūri neformaliojo vaikų švietimo organizavimą ir neformaliojo ugdymo programų švietimo įstaigose įgyvendinimą.
 • Dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.
 • Koordinuoja ir vertina profesinio orientavimo veiklą švietimo įstaigose.
 • Dalyvauja organizuojant vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų įgyvendinimą.
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus švietimo organizavimo klausimais.

Dalyvavimas projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose

Vaikų priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašasPaskutinis atnaujinimas: 2018-10-05 15:09:00 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021