2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Įgyvendinti projektai
Spausdinti puslapio vidurį

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto  vertė, tūkst. Eur

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

VP1-4.1-VRM-04-R   „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

VP1-4.1-VRM-04-R-61-014

Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų   administracinių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas

57,63

VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

VP1-4.2-VRM-02-R-61-007

Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginio plėtros plano parengimas

8,69

VP1-4.2-VRM-02-R-61-019

Regioninės plėtros gerinimas, tobulinant strateginio planavimo sistemą Akmenės rajono savivaldybėje

94,13

VP1-4.2-VRM-04-R   „Teritorijų planavimas“

VP1-4.2-VRM-04-R-61-037

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje

110,92

VP1-4.2-VRM-04-R-61-009

Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas

57,06

VP1-4.2-VRM-04-R-61-019

Akmenės rajono savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas

92,10

 VP1-4.2-VRM-04-R-61-053

Specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje

105,4

VP1-4.3-VRM-01-V   „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

VP1-4.3-VRM-01-V-01-021

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje, kuriant ir pritaikant dokumentų   ir paslaugų valdymo sistemą

215,77

 VP1-4.2-VRM-03-V   „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

 VP1-4.2-VRM-03-V-01-012 Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje  434,43

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP2-4.4-SM-02-R   „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

VP2-4.4-SM-02-R-61-003

Naujosios Akmenės miesto J. Dalinkevičiaus gatvės rekonstrukcija

1.179,91

VP2-4.4-SM-02-R-61-008

Ventos miesto Statybininkų gatvės rekonstrukcija

459,05

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ   PROGRAMA

VP3-1.1-VRM-02-R   „Probleminių teritorijų plėtra“

VP3-1.1-VRM-02-R-61-003

Naujosios Akmenės senamiesčio gyvenamosios aplinkos sutvarkymas

1.061,75

VP3-1.1-VRM-02-R-61-009

Naujosios Akmenės centrinės  aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas

1.862,26 

VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas  pirmiausia didinat jų energijos vartojimo efektyvumą“

VP3-1.1-VRM-03-R-61-001

Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje

4.365,44

VP3-1.1-VRM-03-R-61-018

Naujosios Akmenės V. Kudirkos mikrorajono daugiabučių namų atnaujinimas

1.445,20

VP3-1.1-VRM-04-R  "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas"

VP3-1.1-VRM-04-R-61-003

Socialinių būstų įrengimas Akmenės mieste, pritaikant kitos paskirties pastatus

196,94

VP3-1.1-VRM-04-R-61-004

Socialinių būstų, esančių modernizuojamuose daugiabučiuose namuose, atnaujinimas

151,47

VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

VP3-1.2-VRM-01-R-61-004

Akmenės miesto Stadiono gatvės daugiabučių namų kvartalo gyvenamosios aplinkos kompleksinis sutvarkymas

549,41

VP3-1.2-VRM-01-R-61-008

Ramučių kaimo gyvenamosios aplinkos kompleksinis sutvarkymas

203,89

VP3-1.2-VRM-01-R-61-028

Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir Ventos miestuose 

1.042,34

VP3-1.3-ŪM-05-R   „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-007

Jurakalnio geologinio-pažintinio tako įrengimas Akmenės rajono Papilės seniūnijoje

105,42

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-010

Paragių dvaro tvarkyba ir jo pritaikymas turizmo reikmėms

340,01

VP3-1.4-AM-04-R   „Vandens telkinių būklės gerinimas“

VP3-1.4-AM-04-R-61-007

Dabikinės upės ruožo išvalymas

373,32

VP3-1.4-AM-06-R   „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“

VP3-1.4-AM-06-R-61-002

Mergeluičių pesticidų sandėlio užterštos teritorijos sutvarkymas

55,90

VP3-2.2-ŠMM-06-R   „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-011

Investicijos į ikimokyklinio   ugdymo įstaigas Akmenės rajono savivaldybėje

419,95

VP3-2.2-ŠMM-04-R   „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-008 Universalių daugiafunkcių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse   466,29

VP3-2.4-SADM-01-R-32 „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

VP3-2.4-SADM-01-R-63-002

Socialinių paslaugų  infrastruktūros modernizavimas teikiant socialinę globą asmenims priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų

356,23

VP3-2.4-SADM-03-V   „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

VP3-2.4-SADM-03-V-01-036

Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų modernizavimas, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas ir   paslaugų kokybę įstaigos gyventojams

687,85

VP3-2.4-SADM-03-V-05-006

Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus

 942,7

VP3-3.1-AM-01-V   „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

VP3-3.1-AM-01-V-02-016

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone

8.958,53

VP3-3.1-AM-01-V-01-035

Akmenės dumblo apdorojimo   įrenginių statyba

1.243,05

VP3-3.1-AM-01-V-02-081

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone (Ventoje, Papilėje,   Žerkščiuose)

3.982,28

VP3-3.4-ŪM-03-V   „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu"

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-107

Akmenės rajono Akmenės   gimnazijos pastato Laižuvos g. 7, Akmenės rajono savivaldybėje rekonstravimas

851,48

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-027

Naujosios Akmenės vaikų   lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir   inžinerinių sistemų modernizavimas

159

VP3-3.4-ŪM-04   „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

VP3-3.4-ŪM-04-R-61-006

Kruopių vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas

307,58

VP3-3.4-ŪM-04-R-61-021

Naujosios Akmenės ligoninės pastato rekonstravimas

307,58

VP3-3.4-ŪM-04-R-61-031

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Naujosios Akmenės mokykloje-darželyje „Buratinas“

209,97

VP3-3.4-ŪM-04-R-61-037

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastate

294,54

2007-2013 M. LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

 PROJEKTAS pagal INTERREG III A   Pietų ir Šiaurės prioriteto paramos programą „Kelių ir keliukų, kertančių Lietuvos-Latvijos   sieną atstatymui reikalingos dokumentacijos paruošimas“

5,50

LLIV-288

Žaliųjų zonų ir vandens telkinių   išsaugojimas Žiemgalės ir Šiaurės Lietuvos regione (angl. „Secure green area   and waterbasins in Zemgale and Northern Lithuania“), LLIV-288

182,75

LLIV-339

Veiksmingas lietaus nuotekų  valdymas, siekiant gerinti Lielupės upės baseino aplinkos kokybę (angl. Sustainable   rainwater sewerage management for improved environmental quality of Lielupe   river basin), LLIV-339

136,12

 LLV-393 Informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų sprendimai Savivaldybės komunalinių paslaugų   kokybei gerinti (angl. Information and communication technologies solutions   for improvement of quality in the municipal utilities), LLV-393  405,72

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMA

LEADER-10-AKMENĖ-01-002

Bendruomenės namai - kaimo   šviesulys (Šapnagių kaimo administracinio pastato atnaujinimas)

31,57

LEADER-12-AKMENĖ-04-011

Aktyvaus poilsio parkų įrengimas   Akmenės ir Ventos miestuose

167,69

LEADER-15-AKMENĖ-10-001

Akmenės rajono vaikų globos namų globotinių užimtumo kokybės gerinimas

109,00

LEADER-12-AKMENĖ-04-010

Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje

223,59

3KA-KS-10-1-003818-PR001

Akmenės rajono savivaldybės Sablauskių kaimo kultūros namų pastato renovavimas  178,41
3KA-KS-10-1-003016-PR001 Akmenės rajono savivaldybės Ventos miesto kultūros namų(kino teatro) pastato renovavimas  292,23
3KA-KS-12-1-010427-PR001 Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas  292,23
3KA-KS-13-1-010416-PR001

Akmenės kultūros namų pastato kapitalinis remontas

158,42
3KA-KS-13-1-003963-PR001

Kruopių Šv. Onos parapijos bažnyčios sutvarkymas

 60,82 

 Kaimų atnaujinimo ir plėtros   priemonių įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje patirtis

3,48

 Kivylių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimas

70,96

 Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje

174,06

 Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje

24,33

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA

Naujosios Akmenės kultūros rūmų   Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės al. 25, rekonstravimas

1.463,74

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“   pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija (Kudirkos g. 11)

999,77

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pastato rekonstravimas

615,15

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pastato   rekonstrukcija (V. Kudirkos g. 5a)

691,32

Akmenės rajono Ventos vidurinės   mokyklos pastato rekonstravimas

724,05

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos pastato vidaus patalpų modernizavimas

86,89

LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTAS

1.1.   Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas

BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0079

Naujosios Akmenės miesto Eibučių   gatvės rekonstrukcija

459,63

1.2.    Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos   efektyvumo užtikrinimas

BPD2004-ERPF-1.2.4-01-05/0176

Akmenės rajono S. Daukanto vidurinės mokyklos pastato energetinio ūkio modernizavimas

744,61

1.3.   Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija

BPD2004-ERPF-1.3.0-03-05/0013

Akmenės rajono Papilės   seniūnijos Pelkelės kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymas

1.020,33

BPD2004-ERPF-1.3.0-03-05/0064

Akmenės rajono Akmenės   seniūnijos Akmenės II kaimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrengimas,   užterštos teritorijos išvalymas ir rekreacinės zonos su vandens telkiniu   įrengimas

520,74

2.2. Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0221

Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimų ugdymas

284,41

5.2. Programos viešumas ir vertinimas

BPD204-5.2.0-02-5/0020

Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų rengimas

233,14

SPECIALIOJI INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMA

Naujosios Akmenės pramoninio parko teritorijos projektinės dokumentacijos parengimas

181,01

SPECIALIOJI EKONOMIKOS AUGIMO IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

Naujosios Akmenės pramoninio parko teritorijos infrastruktūros projektinės dokumentacijos II dalies parengimas

145,97

SPECIALIOJI   ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Akmenės rajono socialinių paslaugų   namų pastato rekonstrukcija

461,65

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS 2008 METŲ PROGRAMA

Pirties statyba plečiant   socialines paslaugas bei modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namų materialinę bazę

293,10

VENTOS - LIELUPĖS BASEINO INVESTICINĖ PROGRAMA

2006/LT/16/C/PE/001

Ventos – Lielupės baseino   investicinės programos I etapas

5.577,50

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PROGRAMA

2004-LT0093-IP-2EEE/NOR

Akmenės rajono bendrojo lavinimo   mokyklų sporto aikštelių įrengimas ir renovavimas

1.204,24

KITI PROJEKTAI

Viešosios paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų šildymo   sistemų renovavimas

323,22

Aktyvaus poilsio parko įrengimas Naujojoje Akmenėje

95,28

Ventos vaikų lopšelio – darželio ,,Berželis” rekonstrukcija

103,10

Akmenės rajono miestų apsaugos stebėjimo kamerų įsigijimas

46,05

Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

64,87

„Viena Europa – viena šeima“ pagal programą „Europa piliečiams“

-

Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas (III-IX etapai)

773,86

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-03 10:51:07 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021