2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Antrinė teisinė pagalba
Spausdinti puslapio vidurį

Antrinę teisinę pagalbą organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius adresu: Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai. Tel. 8 700 00 214. El. p. siauliuskyrius@vgtpt.lt

Antrinė teisinė pagalba - tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau - MMA) dydis - 555 EUR.

Yra du turto ir pajamų lygiai: Pirmasis turto ir pajamų lygis (nemokama antrinė teisinė pagalba) ir Antrasis turto ir pajamų lygis (dalinė parama, kai asmeniui reikia susimokėti 50 proc. advokato paslaugų).

Norint gauti advokatą, priklausomai nuo turto ir pajamų reikia pateikti METINĘ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARACIJĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-300 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R- 173 redakcija) antrinei teisinei pagalbai gauti. Kad galėtumėte ją pateikti reikia atlikti šiuos veiksmus:

–    Reikia surinkti dokumentus, patvirtinančius Jūsų pajamas už paskutinius 12 mėnesių. Galima kreiptis į Sodrą ir gauti pažymą už paskutinius 12 mėnesių socialinių draudimo laikotarpių. Jeigu dirbote tai rekomenduotina ir iš darbdavio turėti pažymą už paskutinius 12 mėnesių, taip pat su savimi turėti kitas pajamas patvirtinančius dokumentus.

–    Jeigu turite kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekomenduotina turėti dokumentus iš VšĮ Registrų centro ir VĮ Regitros pažymėjimą ir (ar) išrašų, patvirtinančių turto nuosavybę (jeigu turto neturite šių dokumentų nereikia).

Užpildyti pagal turimus dokumentus pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.

Jeigu užpildyti pajamų ir turto deklaraciją sudėtinga, galima kreiptis į pirminės teisinės pagalbos konsultantą, kad šis padėtų teisingai užpildyti deklaraciją ir prašymą, dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo.


PIRMASIS ASMENS PAJAMŲ LYGIS

  

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 7,76 MMA (MMA - minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 555 EUR dydžio, t.y. 4306,80 EUR metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 2,91 MMA per metus (1615,05 EUR).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 7,76*555+2,91*1*555= 5921,85 EUR. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 7,76*555+2,91*2*555= 7536,90 EUR ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 5921,85 EUR turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 7536,90 EUR ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:

7,76*555 Eur + 2,91*X (X – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *555 EUR.

Antrinė teisinė pagalba

I lygis
(100 proc. apmokama)

 

Per metus (EUR)

Per mėnesį (EUR)

1 asmens pajamos

4 306,80

358,90

+1 išlaikytinis

5 921,85

~ 493,49

+2 išlaikytiniai

7 536,90

~ 628,08

+3 išlaikytiniai

9 151,95

~ 762,66

+4 išlaikytiniai

10 767,00

897,25

 

Pastaba.  

Bendrai gyvenančiais asmenimis yra laikomi: 

- sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

- susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir kartu gyvenantys bei jo išlaikomi jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

- nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ar formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, studijuojantys aukštojoje mokykloje nuolatine arba dienine studijų forma, taip pat asmenys nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos; 

- bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys. 

Vienu gyvenančiu asmeniu yra laikomas: 

- vienas gyvenantis, vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę su kitu sutuoktiniu. 

Išlaikytiniais laikomi: 

- bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

- nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ar formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, studijuojantys aukštojoje mokykloje nuolatine arba dienine studijų forma, taip pat asmenys nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos; 

- bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 PIRMASIS ASMENS TURTO LYGIS

Pirmasis asmens turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius, pinigines lėšas ir kt.) bei turimą išlaikytinių skaičių.

1. Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai

Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:

–    namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);

–    žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);

–    didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha;

 Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos - vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/masvert/.

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas.

Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki 18 metų.

VRP dydis šiuo metu yra 122 EUR per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

3. Piniginių lėšų normatyvas

Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.

Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

 

ANTRASIS ASMENS PAJAMŲ LYGIS

  

Asmens turto ir pajamų lygis antrinei teisinei pagalbai gauti- kai asmens pajamos per metus neviršija 11,64 MMA, t. y. 6460,20 EUR metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 4,27 MMA per metus (2369,85 EUR).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 11,64*555+4,27*1*555= 8830,05 EUR. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 11,64*555+4,27*2*555= 11199,90 EUR ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 5921,85 Eur, tačiau neviršija 8830,05 Eur, o turint 2 išlaikytinius – viršija 7536,90 EUR, tačiau neviršija 11199,90 EUR ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 proc valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:

11,64*555 EUR  + 4,24*X (kai X yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 555 EUR

Antrinė teisinė pagalba

II lygis 
(50 proc. apmokama)

 

Per metus (EUR)

Per mėnesį (EUR)

1 asmens pajamos

6 460,20

538,35

+1 išlaikytinis

8830,05

~ 735,84

+2 išlaikytiniai

111 199,90

~ 933,33

+3 išlaikytiniai

13 569,75

~ 1 130,81

+4 išlaikytiniai

15 939,60

1 328,30

 

ANTRASIS ASMENS TURTO LYGIS

Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.

Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

  

Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.

Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.

Antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turto ir pajamų dydį šiais atvejais:

–    ginamiesiems asmenims baudžiamosiose bylose, kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato įstatymas;

–    nukentėjusiesiems dėl nusikaltimu atsiradusios žalos atlyginimo;

–     socialinės pašalpos gavėjams;

–    socialinės globos įstaigose išlaikomiems asmenims;

–    visiškai nedarbingiems (darbingumo lygis iki 25 %) ar turintiems sunkų neįgalumą asmenims, arba sulaukusiems pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

–    asmenims, negalintiems disponuoti savo turtu ir lėšomis;

–    sergantiems sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiamas jų priverstinio hospitalizavimo klausimas;

–    skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;

–    nepilnamečių vaikų tėvams ar kitiems įstatyminiams atstovams, kai sprendžiamas vaikų iškeldinimo klausimas;

–    nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą;

–    asmenims bylose, kuriose juos prašoma pripažinti neveiksniais;

–    asmenims bylose dėl gimimo registravimo.

Antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

–    Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

–    atstovavimas byloje yra neperspektyvus;

–    kreipiatės dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau nepatyrėte turtinės žalos;

–    prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl Jūsų ūkinės komercinės veiklos ar dėl Jūsų savarankiškos profesinės veiklos;

–    Jūs galite gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;

–    kreipiatės ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;

–    reikalavimas, dėl kurio kreipiatės antrinės teisinės pagalbos, Jums buvo perleistas siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;

–    piktnaudžiaujate valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;

–    nesutinkate apmokėti nustatytos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies;

–    iš esmės išnagrinėjusi reikalavimą tarnyba nustato, kad galimos antrinės teisinė pagalbos išlaidos viršytų Jūsų turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį;

–    Jums buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau iki nurodyto termino neapmokėjote nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies;

–    tarnyba nustato, kad Jūs pats savarankiškai be advokato pagalbos galite įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus;

–    antrinė teisinė pagalba Jums teikiama daugiau kaip 3 bylose;

–    per tarnybos nustatytą terminą nepateikėte dokumentų, privalomų antrinei teisinei pagalbai gauti.  

Ši pateikta informacija yra bendro pobūdžio.

Dėl informacijos apie galimybę gauti antrinę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju prašome kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrių, 205 kab. (L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė), tel. pasiteiravimui (8 425) 59 732 ar į Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti internetiniame tinklalapyje www.teisinepagalba.ltPaskutinis atnaujinimas: 2019-05-22 16:12:40 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021