2020 m. vasario 21 d., penktadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Viešieji pirkimai
Spausdinti puslapio vidurį
Dokumentai

Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos vykdomi viešieji pirkimai
2012-2013 metai
 

Pirkimo pavadinimas

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Skelbimas apie sudarytą sutartį

Techninė specifikacija ir pirkimo dokumentai

Techninių darbo projektų parengimo paslaugų bei paprasto remonto darbų pirkimas Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms        

Techninė specifikacija

Projektui "Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas" įgyvendinti reikalingų I-o etapo darbų pirkimas        

Techninė specifikacija

Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato durų, atitvarų ir jų montavimo darbų pirkimas

2013-05-08

     

Techninė specifikacija

Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbų pirkimas        

Pirkimo dokumentai

Griovių remonto darbų techninų darbo projektų parengimo paslaugų pirkimas

2013-05-08

2013-05-09

   
Simono Daukanto paminklo, esančio Papilės miestelyje, ir jo aplinkos techninio projekto parengimo paslaugų bei rangos darbų pirkimas

 2013-04-19

 2013-04-24

   
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų pirkimas        

Techninė specifikacija

Strateginio planavimo sistemos dokumentų parengimo paslaugų pirkimas

 2013-04-10

 2013-04-12

   
Paslaugos pirkimas ilgalaikei 7286,3 tūkst.litų paskolai imti

2013-03-15

2013-03-21

2013-04-12

2013-05-08

Pirkimo dokumentai

Baldų pirkimas savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodiniams kabinetams ir ugdymo grupėms

2013-03-20

2013-03-22

2013-04-12

2013-04-26

Kanceliarinių prekių pirkimas

2013-03-08

2013-03-15

2013-04-12

 
Akmenės rajono mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas

2013-02-22

2013-02-25

2013-05-01

 

Pirkimo dokumentai

Projekto "Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas" techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-01-23

       
Projekto "Akmenės rajono savivaldybės Ventos miesto kultūros namų (kino teatro) pastato renovavimas" techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-01-11

2013-01-21

   

Pirkimo dokumentai

Projekto "Naujosios Akmenės miesto Vegerių gatvės rekonstrukcija" galimybių studijos (statinio statybos pagrindimo) rengimo paslaugos pirkimas

2013-02-06

2013-01-30

   

Projekto "Akmenės kultūros namų pastato kapitalinis remontas" techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-02-01

2013-02-19

2013-04-12

2013-05-01

Energijos vartojimo audito Akmenės rajono savivaldybės pastatuose parengimo paslaugos pirkimas

2013-01-18

2013-01-21

   
Projekto „Veiksmingas lietaus nuotekų valdymas, siekiant gerinti Lielupės upės baseino aplinkos kokybę“ (anglų k. Sustainable Rainwater Sewerage Management for Improved Environmental Quality of Lielupe River Basin), LLIV-339, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikrų atlikimo paslaugų pirkimas

2013-01-07

   
(El. pirkimas)
Automobilių kuro pirkimas

2012-12-21

2013-01-03

2013-01-23

2013-04-10

Akmenės miesto centrinės dalies kompleksinio sutvarkymo rangos darbų pirkimas

2012-12-17

2013-01-07

   
Specialiųjų planų rengimo paslaugų pirkimas įgyvendinant projektą "Specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje"

2013-01-13

2013-01-24

2013-04-26

 
Ventos miesto pėsčiųjų tilto per geležinkelį ekspertizės paslaugos pirkimas

2012-11-30

   

Techninė specifikacija

Techninio projekto „Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksinis sutvarkymas“ parengimo paslaugos pirkimas

2012-11-08

 

2012-12-21

   
Projekto „Akmenės kultūros namų pastato kapitalinis remontas“ konsultavimo ir investicinio projekto parengimo paslaugų pirkimas

2012-10-15

2012-10-23

2012-11-13

2012-11-19

Savivaldybės teritorijoje rekonstruotų, renovuotų ar modernizuotų pastatų energetinių rodiklių stebėsenos ataskaitų parengimo po projekto užbaigimo paslaugos pirkimas

2012-11-08

2012-11-14

   
Naujosios Akmenės V.Kudirkos g. 20,22 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas

2013-01-11

2013-01-16

   

Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimo ir kvalifikacijos tobulinimo mokymų paslaugų pirkimas

2012-09-28

2012-10-08

 

 

Techninio projekto „Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato Pušų g. 2, Akmenės II kaimo į gamtos ir kultūros parką įrengimas“ parengimo paslaugos pirkimas

2012-10-03

2012-12-04

 

 

Techninė specifikacija

Naujosios Akmenės V.Kudirkos g.2 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

2012-12-17

2012-12-18

 

 

Baldų, buitinės technikos ir jų montavimo darbų pirkimas

2012-09-21

2012-09-26

2012-10-26

2012-11-14

Techninė specifikacija

Projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. 32, rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas

2012-08-17

2012-08-20

2012-10-05

2012-10-05

Pirkimo dokumentai

Akmenės gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei modernizavimo (paprasto remonto) darbų pirkimas

2012-08-24

 

2012-09-19

2012-10-03

Interaktyvių lentų pirkimas

2012-09-06

2012-09-04

2012-09-21

2012-10-02

Skaitytuvo (skenerio) pirkimas

2012-08-03

2012-08-08

2012-08-29

2012-09-07

Savivaldybės administracijai lankytojų kėdžių pirkimas

2012-07-04

2012-07-10

2012-08-08

2012-09-07

Techninė specifikacija

Naujosios Akmenės mokyklos-darželio "Buratinas" pastato rekonstrukcijos darbų pirkimas

2012-07-11

2012-07-13

2012-08-29

2012-09-07

Akmenės rajono Agluonų universalaus daugiafunkcio centro įrengimo rangos darbų pirkimas

2012-07-13

2012-07-25

2012-09-12

2012-10-15

Naujosios Akmenės miesto lietaus kanalizacijos techninio projekto rengimo paslaugos pirkimas

2012-05-15

2012-06-25

 

 

Projekto „Žaliųjų zonų ir vandens telkinių išsaugojimas Žiemgalės ir Šiaurės Lietuvos regione“ (Anglų k. „Secure green area and waterbasins in Zemgale and Northern Lithuania“), LLIV-288, išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo atlikimo paslaugų pirkimas

 

 2012-06-20

 

 

Mažos vertės prkimas, vykdomas CVP IS priemonėmis

Pastato Agluonų kaime, Akmenės rajono savivaldybėje, įrengiant jame Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus, rekonstrukcijos darbų pirkimas

2012-06-20

 2012-06-22

 2012-08-08

 2012-08-31

Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų kvartalų apželdinimo ir sutvarkymo II etapo darbų pirkimas

2012-05-29

 Nr. 123189

 2012-08-03

 2012-08-22

Pastato V.Kudirkos g.9, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimo-pritaikymo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms rangos darbų, vykdomų pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. rangos sutartį Nr.SS-567, papildomų, sutartyje nenumatytų darbų pirkimas

 2012-06-15

 

 

 

Techninė specifikacija

Savivaldybės administracijai lankytojų kėdžių pirkimas ir jų montavimas

2012-05-29

Nr. 122817

 pirkimas neįvyko

 

Trijų planšetinių kompiuterių pirkimas

2012-05-21

Nr.122294

 2012-06-06

 2012-07-25

Ekspertizės paslaugų pirkimas

 Nr.121035

 

 

dokumentai

4 699 300 litų ilgalaikės paskolos pirkimas

 Nr.121203

 2012-05-15

 2012-06-08

 

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“, mokyklos-darželio „Buratinas“, vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ir Ventos vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ paprastojo remonto darbai

Nr.121145

 2012-05-30

 2012-06-27

dokumentai

Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiško sutvarkymo projekto (idėjinio projekto) konkursas

 

Nr.120816

 2012-09-12

 

dokumentai

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Ventos mieste darbų pirkimas

 Nr.122717

 2012-07-25

2012-10-03

 Paragių dvaro tvarkybos ir jo pritaikymo turizmo reikmėms rangos darbų pirkimas

2012-04-03

Nr.120493

2012-05-29

 

Techninė specifikacija

Projekto „Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ rangos darbų techninė priežiūra

 

Nr.117809

 2012-05-18

 

 dokumentai

 
Mažos vertės neskelbiami pirkimai
 
Pirkimo pavadinimas
Pasiūlymo pateikimo terminas (iki)
Informacija apie sudarytą sutartį
 
Akmenės rajono tiltų per Agluonos upę, Avižlio upelį, Dabikinės upę, Pragalvio upelį, Vėgerės upelį ir liepto per Agluonos tvenkinį priežiūros ir remonto darbų pirkimas
2013-04-16
10 val.

UAB "Akmeresta"

Lifto įrengimo Akmenės rajono savivaldybės administraciniame pastate darbų pirkimas
2013-04-18
10 val.
 
Ūkinių prekių pirkimas
2013-03-18
10 val.

UAB "Lorenta"

Projektų viešinimo stendų gaminimo ir įrengimo paslaugų pirkimas
2013-04-03
13.30 val.

UAB "Lipni reklama"

Akmenės rajono melioracijos statinių remonto ir avarinių gedimų šalinimo darbai
2013-03-05
10 val.

UAB „Akmeresta“

Akmenės rajono Alkiškių kadastrinės vietovės griovių Smarkupis S-1, S-3, S-3-1 paprastojo remonto darbai
2013-03-08
10 val.

Kraujučio įmonė „Aras“

Akmenės rajono Kivylių kadastrinės vietovės griovių Pipiris, Daubuliuko D-1, Sablauskių kadastrinės vietovės griovio Sablauskių paprastojo remonto darbai
2013-03-06
10 val.

UAB „Akmeresta“

Projektų viešinimo paslaugų pirkimas
2013-01-28
10 val.

UAB "Faktumas"

Akmenės rajono Gumbakių, Pragalvio, Klykolių žemių užtvankų remonto ir priežiūros darbų pirkimas
2013-02-01
10 val.

UAB "Akmeresta"

Akmenės rajono savivaldybės dviračių ir pėsčiųjų takų remonto darbų pirkimas
2012-10-12
10 val.

UAB „Akmeresta“

Savivaldybės administracinio pastato ir Naujosios Akmenės miesto papuošimo artėjančioms Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms dizaino paslaugų pirkimas
2012-10-16
10 val.

Inga Suchodimcovienė

Nuožulnaus tiesiaeigio keltuvo, įrengiamo Savivaldybės administracinio pastato I aukšto fojė ir jo priežiūros pirkimas
2012-10-29
10 val.

UAB „Šiaulių liftas“

Akmenės rajono savivaldybės administracijos pastato mažosios posėdžių salės žaliuzių ir jų montavimo darbų pirkimas
2012-11-05
10 val.

UAB "Beva&ko"

Naujosios Akmenės Nepriklausomybės al. 2B, 2C daugiabučių namų balkonų (lodžijų) įstiklinimo darbai
2012-11-12
10.30 val.
 
Langų keitimo su palangėmis ir angokraščių sutvarkymu pirkimas
2012-10-22
10 val.

UAB "Beva&ko"

Neįgaliųjų keltuvų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas
2012-10-23
11 val.

UAB "Šiaulių liftas"

Akmenės rajono savivaldybės mažajai posėdžių salei ventiliavimo ir kondicionavimo įrangos ir jos montavimo darbų pirkimas
2012-10-16
11 val.

UAB "Anaga"

Akmenės rajono savivaldybės mažajai posėdžių salei mobilios sustumiamos stiklinės pertvaros ir jos montavimo darbų  pirkimas
2012-10-11
10 val.

UAB "Aulaukis"

Akmenės rajono savivaldybės mažajai posėdžių salei durų ir jų montavimo darbų pirkimas
2012-09-24
10 val.

UAB "Beva ir ko"

Eglesių kaimo biologinių nuotekų valymo įrenginių Eglesių kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajone, projektavimo, statinio vykdymo priežiūros, statybos darbų pirkimas

2012-09-18
10 val.

UAB "Akmeresta"

Pėsčiųjų takų su trinkelių danga įrengimo darbų pirkimas

2012-08-02
10 val.

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų pirkimas
2012-07-31
10 val.

UAB "Akmeresta"

Lietaus kolektoriaus įrengimo tarp Stoties ir Dabikinės gatvių Akmenės mieste darbų pirkimas

2012-04-20
10 val.

Kraujučio įmonė „Aras“

Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų pirkimas

2012-04-27
10 val.

 VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Šapnagių kaimo administracinio pastato kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbų pirkimas

2012-04-18
10 val.

 UAB „G&J Group“

Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbų pirkimas

2012-04-11
10 val.

 UAB „Žemaitijos keliai“

Akmenės rajono melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbų pirkimas

2012-03-23
10 val.

 Kraujučio įmonė „Aras“

Autodetalių ir kitų prekių pirkimas
2012-03-16
10 val.

UAB „Autima“

Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiško sutvarkymo projektinių pasiūlymų (idėjinio projekto) atviro konkurso organizavimo paslaugų pirkimas
2012-02-23
10 val.
Autodetalių pirkimas
2012-01-24
10.30 val.

Pirkimas nutrauktas

Ūkinių prekių ir statybinių medžiagų pirkimas
2012-01-24
10 val.
UAB „Lorenta“
Akmenės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros žiemos laikotarpiu darbų pirkimas
2012-01-12
10 val.
UAB „Akmeresta“
Šapnagių kaimo administracinio pastato kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbų pirkimas
2012-01-09
10 val.

Pirkimas nutrauktas

 


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-14 10:46:21 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020