Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • SAVANORYSTĖ
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apie mus
  Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Paslaugos vaikui ir šeimai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Naudinga informacija
  Lankytini objektai
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kultūros įstaigos
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Tarybos sprendimai
 • Integruota teritorija
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas
  Spausdinti puslapio vidurį
  PATVIRTINTA
  Akmenės rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-451

  VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS NR. APA-57

   

  Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  I. Informacija apie paslaugą

  1.

  Paslaugos pavadinimas

  Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

  2.

  Paslaugos esmės trumpas aprašymas

  Valstybės parama būstui įsigyti teikiami šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188), Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1162 patvirtintu Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašu (Žin.,1997, Nr. 97-2458) ir jei Asmens (šeimos) metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:

  · Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos - 27 500 Lt ir turtas - 40 300 Lt;

  · Dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 38 500 Lt ir turtas - 81 900 Lt;

  · Keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 46 200 Lt ir turtas - 109 200 Lt;

  · Šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metų pajamos vienam asmeniui - 7 920 Lt ir turtas - 26 000 Lt;

  · Ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šios šeimos ir asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje:

  - neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise arba

  - turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba:

  - Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos turi daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba:

  - turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 proc. darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 proc. darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad turimas būstas Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka būtų pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

  3.

  Paslaugos grupė pagal EU programinius dokumentus

   

  4.

  Paslaugos kategorija

   

  5.

  Paslaugos brandos lygis

  1

  6.

  Paslaugos teikimo rezultatas

  Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti

  7.

  Paslaugos gavėjas

  Prašymą teikiantys fiziniai asmenys

  8.

  Paslaugos gavėjo statusas

  Fizinis asmuo

  9.

  Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

  · Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr.14-378; 2002, Nr.116-5188);

  · Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1162 “Dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2458; 2007, Nr. 73-2901);

  · Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 670 patvirtintu Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašu (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101).

  10.

  Paslaugos teikimo procese dalyvauja

  · Akmenės rajono seniūnijos

  · Registrų centras

  11.

  Paslaugos suteikimo trukmė d. d. ir periodiškumas (pagal teisės aktus)

  10 d.d.

  II. Informacija apie įstaigą

  12.

  Įstaigos pavadinimas

  Akmenės rajono savivaldybės administracija

  13.

  Adresas

  L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė

  14.

  Informacinis telefonas

  (8 425) 57 133

  15.

  Interneto svetainės adresas

  www.akmene.lt

  16.

  El. paštas

  info@akmene.lt

  17.

  Darbo laikas

  · Pirmadienį – ketvirtadienį:

  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

  · Penktadienį:

  nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

  18.

  Įstaigos kodas

  188719391

  III. Paslaugos teikimas

  19.

  Paslaugos teikėjas

  Akmenės rajono savivaldybės administracija, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

  20.

  Kontaktinis asmuo

  Vyresnioji specialistė Danutė Lužienė, tel. (8 425) 56 613, el. p. danute.luziene@akmene.lt

  IV. Paslaugos inicijavimo ypatumai

  21.

  Paslaugos inicijavimo būdas

  Nustatytos formos prašymo pateikimas

  22.

  Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis

  Asmens tapatybę nustatantis dokumentas

  23.

  Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi gauti įstaiga (prašymą nagrinėjantis asmuo)

  Jei yra asmens (šeimos atveju- visų šeimos narių) rašytinis sutikimas tvarkyti asmens duomenis – informaciją iš valstybės įmonės Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje ir deklaruotą gyvenamąją patalpą.

  24.

  Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  · Pažyma iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą

  · Metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymą

  · Pažymą iš valstybės įmonės Registrų centro, apie asmens (šeimos) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei asmuo (ar šeimos nariai) nesutinka, kad šią pažymą iš Nekilnojamojo turto registrų atspausdintų prašymą priimantis tarnautojas

  · Nedarbingumą ar neįgalumo lygį, našlaičio ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantys dokumentai (esant reikalui)

  · Asmens dokumentų ir liudijimų kopijos

  · Jei valstybės paramai gauti būstui rekonstruoti – reikalinga Nekilnojamojo turto kadastro pažymą, kad būstas iki prašymo suteikti valstybės paramą yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį) ir Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtas šio būsto rekonstravimo projektas.

  25.

  Blankai arba formos, kurias reikia užpildyti, kad paslauga būtų suteikta

  -

  26.

  Veiksmai, kurie turi būti atlikti, kad paslauga būtų suteikta

  Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi pateikti prašymą bei kitus, paslaugai suteikti reikalingus, dokumentus

  V. Mokėjimai už paslaugas

  27.

  Gavėjas

  -

  28.

  Paslaugos kaina

  Paslauga nemokama

  29.

  Įmokos kodas

  -

  30.

  Gavėjo bankas

  -

  31.

  Sąskaitos numeris

  -

  VI. Kiti duomenys

  32.

  Paslaugos teikimo sekos schema (šio aprašymo priedas)

  Valstybės paramos teikimo būstui įsigyti paslaugos teikimo sekos schema


  Valstybės paramos teikimo būstui įsigyti
  paslaugos teikimo aprašymo priedas

  VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO BŪSTUI ĮSIGYTI PASLAUGOS

  TEIKIMO SEKOS SCHEMA NR.APA-57
   

   

  Nr.
  Žingsnio pavadinimas
  Žingsnio aprašymas
  1.
  Gaunamo dokumento procesas
  Asmens prašymo priėmimas bei nukreipimas atsakingiems asmenims.
  2.
  Prašymo esmės nagrinėjimas
  Išnagrinėjama asmens pateikto prašymo esmė.
  3.
  Pažymos apie teisę į paramą parengimas
  Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius parengia Pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.
  4.
  Pažymos apie teisę į paramą tvirtinimas
  Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Pažymą apie teisę į valstybės paramą.
  5.
  Pažymos įteikimas asmeniui
  Asmeniui įteikiama parengta ir pasirašyta Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.
   


  Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-27 14:33:24 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.