Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • SAVANORYSTĖ
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apie mus
  Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Paslaugos vaikui ir šeimai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Naudinga informacija
  Lankytini objektai
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kultūros įstaigos
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Tarybos sprendimai
 • Integruota teritorija
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Išmokos vaikui skyrimas.
  Spausdinti puslapio vidurį
  PATVIRTINTA
  Akmenės rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2012 m. balandžio 12 d.
  įsakymu Nr. A-315

  IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS NR. APA-2

   

  Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  I. Informacija apie paslaugą

  1.

  Paslaugos pavadinimas

  Išmokos vaikui skyrimas

  2.

  Paslaugos esmės trumpas aprašymas

  Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus 1994 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. I-621 pakeitimo 2004 m. gegužės 18 d. įstatymu Nr. IX-2237 (Žin., 2004, Nr. 88-3208).

  Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,50 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525,00 Lt).

  Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52,00 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525,00 Lt.):

  · Kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;

  · Kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

  Išmoka vaikui neskiriama, jei:

  · Nepilnametis yra emancipuotas;

  · Nepilnametis yra susituokęs;

  · Nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

  3.

  Paslaugos grupė pagal EU programinius dokumentus

   

  4.

  Paslaugos kategorija

   

  5.

  Paslaugos brandos lygis

  1

  6.

  Paslaugos teikimo rezultatas

  Periodiškai pervedami pinigai į pareiškėjo nurodytą sąskaitą.

  7.

  Paslaugos gavėjas

  Akmenės rajone gyvenamąją vietą deklaravęs:

  · Vienas iš vaiko (vaikų) tėvų;

  · Globėjas (rūpintojas) arba globėjas (rūpintojas), kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl laikino jų išvykimo iš Lietuvos;

  · Vienas iš bendrai gyvenančių asmenų.

  8.

  Paslaugos gavėjo statusas

  Fizinis asmuo

  9.

  Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

  · Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (1994 m. lakpričio 3 d. Nr. I-621);

  · Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. Nr. 801).

  10.

  Paslaugos teikimo procese dalyvauja

  -

  11.

  Paslaugos suteikimo trukmė d. d. ir periodiškumas (pagal teisės aktus)

  · Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos;

  · Pinigai pervedami kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  II. Informacija apie įstaigą

  12.

  Įstaigos pavadinimas

  Akmenės rajono savivaldybės administracija

  13.

  Adresas

  L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė

  14.

  Informacinis telefonas

  (8 425) 57 133

  15.

  Interneto svetainės adresas

  www.akmene.lt

  16.

  El. paštas

  info@akmene.lt

  17.

  Darbo laikas

  · Pirmadienį – ketvirtadienį:

  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

  · Penktadienį:

  nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

  18.

  Įstaigos kodas

  188719391

  III. Paslaugos teikimas

  19.

  Paslaugos teikėjas

  Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

  20.

  Kontaktinis asmuo

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Aleksandra Vismantienė el. p. aleksandra.vismantiene@akmene.lt , tel. (8 425) 56 781

  IV. Paslaugos inicijavimo ypatumai

  21.

  Paslaugos iniciavimo būdas

  Rašytinio nustatytos formos prašymo pateikimas

  22.

  Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis

  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

  23.

  Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi gauti įstaiga (prašymą nagrinėjantis asmuo)

   

  24.

  Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  · Pažyma iš mokyklos, kad vyresnis kaip 18 metų vaikas mokosi;

  · Ištuokos liudijimas (išsituokusiems);

  · Mirties liudijimas (mirus sutuoktiniui);

  · Vaiko gimimo liudijimas;

  · Metų eigoje sumažėjus šeimos pajamoms, pateikiami dokumentai apie pajamas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių;

  · Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantis dokumentas;

  · Banko sąskaitos numeris.

  25.

  Blankai arba formos, kurias reikia užpildyti, kad paslauga būtų suteikta

  Forma SP-3 (A1), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-563

  26.

  Veiksmai, kurie turi būti atlikti, kad paslauga būtų suteikta

  Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti.

  V. Mokėjimai už paslaugas

  27.

  Gavėjas

  -

  28.

  Paslaugos kaina

  Paslauga nemokama

  29.

  Įmokos kodas

  -

  30.

  Gavėjo bankas

  -

  31.

  Sąskaitos numeris

  -

  VI. Kiti duomenys

  32.

  Paslaugos teikimo sekos schema (šio aprašymo priedas)

  Išmokos vaikui skyrimo paslaugos teikimo sekos schema

  Išmokos vaikui skyrimo
  paslaugos teikimo
  aprašymo priedas
  IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO PASLAUGOS TEIKIMO SEKOS SCHEMA NR.APA-2
   

  Nr.

  Žingsnio pavadinimas

  Aprašymas

  1.

  Prašymo priėmimas

  Vaiko motina arba tėvas kreipiasi į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, pateikdamas reikiamus dokumentus, savivaldybės socialinio skyriaus darbuotojas prašymą priima.

  2.

  Informacinio lapelio išdavimas

  Išduodamas informacinis lapelis, jame nurodant prašymo priėmimo faktą ir aplinkybes, apie kurias būtina pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

  3.

  Informacinio lapelio priėmimas

  Asmuo priima informacinį lapelį.

  4.

  Informacijos įvedimas į „Paramą“

  Įvedama informacija į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama", kad asmuo kreipėsi dėl išmokos. SPIS ir sistemoje „Parama“ yra patikrinama, ar asmuo turi teisę gauti išmoką.

  5.

  Sprendimo priėmimas ir pasirašymas (skyriaus vedėjas) 

  Gavus reikalingą informaciją iš SPIS ir sistemos „Parama", skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl išmokos skyrimo. Jeigu priimtas sprendimas yra teigiamas – yra atsispausdinamas sprendimas iš sistemos „Parama“ bei joje užfiksuojama, kad išmoka prašymą pateikusiam asmeniui yra paskirta. Sprendimą skirti / neskirti išmoką pasirašo savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjas.

  6.

  Žiniaraščio formavimas 

  Suformuojamas žiniaraštis, nurodant informaciją, reikalingą pinigų pervedimui atlikti. 

  7.

  Žiniaraščio gavimas

  Buhalterijos skyrius gauna žiniaraštį iš socialinės paramos skyriaus.

  8.

  Periodinis pervedamų pinigų procesas

   

  Buhalterijos skyrius, vadovaudamasis žiniaraščio duomenimis, periodiškai atlieka banko pavedimus į nurodytą asmens sąskaitą. Pinigai pervedami kas mėnesį už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.  Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-27 15:39:04 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.