2020 m. sausio 25 d., šeštadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
2013-2017 m. viešieji pirkimai
Spausdinti puslapio vidurį

Pirkimo pavadinimas

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Skelbimas apie sudarytą sutartį

Techninė specifikacija ir pirkimo dokumentai

 2017 metai          

Profesionaliam naudojimui skirto monitoriaus jautriu ekranu pirkimas

2017-06-19 2017-06-19    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos pirkimas

       negauta pasiūlymų

Techninė specifikacija

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių kadastrinių matavimų, kadastro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos paslaugų pirkimas

       

Techninė specifikacija

Nešiojamo kompiuterio su sujungimo stotele ir programine įranga pirkimas

 2017-06-19  2017-06-19    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Automobilių kuro pirkimas

 2017-06-22      

Techninė specifikacija

Griovių remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

 2017-06-08  2017-06-08    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Elektros energijos pirkimas

 2017-05-11  2017-05-11    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Audiovizualinių ir konferencijų sistemų medžiagų ir įrenginių komplekto projektui "Pastato Naujojoje Akmenėje, V.Kudirkos g. 9, rekonstravimas - pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms" įgyvendinti pirkimas

   2017-05-25    pirkimas nutrauktas

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Birių medžiagų transportavimo paslaugos pirkimas

 2017-04-25  2017-04-25    negauta pasiūlymų

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Fotogrametrinių architektūrinių apmatavimų atlikimo paslaugos pirkimas

 2017-04-13  2017-04-13  Pirkimas neįvyko  

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Gėlių sodinukų, durpių ir trąšų pirkimas

2017-03-23  2017-03-23     Pirkimo dokumentai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

 2017-04-07  2017-04-07    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Poveikio kelių saugumui vertinimo ir kelių saugumo audito paslaugų pirkimas

 2017-04-06  2017-04-06    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projektų viešinimo paslauga

2017-03-14  2017-03-14  2017-03-31    Pirkimo dokumentai

Bendrųjų planų sprendinių keitimo ir koregavimo paslaugų pirkimas

 2017-03-06  2017-03-13  pirkimas nutrauktas  

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ baldų komplekto pirkimas (mažiausia kaina)

 2017-03-14  2017-03-17    

Techninė specifikacija

PIrkimo dokumentai

Projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ baldų komplekto pirkimas (ekonominis naudingumas)

        Techninė specifikacija
Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke J.Dalinkevičiaus g. rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcijos parengimo paslaugos pirkimas 2017-02-07    2017-02-20   Pirkimo dokumentai
Cirkuliacijos procesų valdymo ir automatizavimo sistemos komplekto pirkimas projekto "Pastato Naujojoje Akmenėje, V.Kudirkos g.9 rekonstravimas - pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikmėms" įgyvendinimui    2017-06-12    

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

2016 metai

         

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos "Biudžetas" modernizavimo paslaugų pirkimas

2016-12-09   2016-12-21  2016-12-28 Techninė specifikacija

Vegerių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas

 2016-11-23    2016-12-09  2016-12-23 Techninė specifikacija

Projekto “Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g.5, modernizavimas” įgyvendinimui reikalingų papildomų  darbų pirkimas

2016-10-18   2016-11-03 2016-11-09

Techninė specifikacija

Sporto aikštelės dangos ir jos įrengimo darbų pirkimas

  2016-10-03    UAB "Kelminta"

Pirkimo dokumentai

Projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ įgyvendinimui reikalingo baldų komplekto pirkimas

       

Techninė specifikacija

Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų remonto darbų pirkimas

2016-09-14  2016-09-15  2016-10-14  2016-11-03

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ įgyvendinimui reikalingi vidaus apdailos bei lauko inžinerinių tinklų įrengimo  darbai, projektavimo paslaugų pirkimas

 2016-08-31  2016-09-13     Techninė specifikacija

Projekto „Pastato Naujoje Akmenėje, Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ Investicijų projekto korekcijos paslaugų pirkimas

 2016-08-02  –  2016-08-24  2016-08-24 Techninė specifikacija

Rekuperatoriaus, oro kondicionieriaus ir jų montavimo darbų pirkimas

Apklausa  – –   UAB "EKO2Šiluma" - 19166,40 Eur Pirkimo dokumentai

 

Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų eksploatacija ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimui konkurencinio dialogo būdu

 2016-07-06 2016-10-28     

 Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Griovių remonto darbų techninių darbo projektų parengimo paslaugų pirkimas

2016-06-15 2016-06-20  2016-08-22  2016-09-08

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Suginčių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstravimo techninio projekto paslaugos pirkimas

 2016-06-17  2016-06-23  2016-09-07  2016-10-12

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Gėlių sodinukų, trąšų ir durpių pirkimas

 – 2016-06-03 

 E. D. Statkienės gėlininkystės ūkis

~12 000 Eur

  E. D. Statkienės gėlininkystės ūkis

~12 000 Eur

 Pirkimo dokumentai

Techninio projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos ir Žalgirio g. atkarpos kompleksinio sutvarkymas“ korekcijos paslaugų pirkimas

 2016-06-10  – 2016-07-22   2016-08-05 Techninė specifikacija

Kanceliarinių prekių pirkimas

 –  2016-05-03  –  Pirkimas nutrauktas Pirkimo dokumentai

Tarnybinio automobilio pirkimas

2016-05-11   2016-05-17  2016-07-29  2016-08-03

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Nešiojamo kompiuterio su sujungimo stotele ir programine įranga pirkimas

2016-04-18  –

 2016-05-06

UAB „Komparsa“

1717,00 Eur

Pirkimo dokumentai

Archeologinių kasinėjimo darbų Papilės miestelyje, Akmenės rajone, pirkimas

2016-04-18 – 

 2016-06-07

UAB „Kultūros vertybių paieška“

3968,80 Eur

Pirkimo dokumentai

Tarnybinio automobilio veiklos nuomos pirkimas

 2016-05-04  2016-05-18  2016-08-17  2016-08-17

Techninė specifikacija

Pakoreguota techninė specifikacija 2016-05-09

Pirkimo dokumentai

Projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ pradėtų ir neužbaigtų darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

 2016-07-29

 –

neskelbiamos derybos

VPĮ 56 str.

 
 2016-08-24  2016-09-12  Techninė specifikacija

Gyvenamojo namo, esančio adresu: Respublikos g. 10, Naujoji Akmenė, griovimo projekto parengimo, griovimo darbų ir teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas

2016-03-24

 UAB „Mato ranga“

2016-05-10

 88 000,00 Eur Pirkimo dokumentai

Tarnybinio automobilio pirkimas

 2016-03-16  2016-03-29  2016-04-15  2016-05-04

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Tarnybinių automobilių veiklos nuomos pirkimas

 2016-03-16  2016-04-06  2016-04-27  2016-06-08

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Tilto gatvės Žerkščių kaime rekonstravimo projektavimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas

 2016-03-09  2016-04-01  2016-05-18  2016-06-08

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų koregavimo paslaugos pirkimas

 2016-02-23  2016-03-04  2016-03-04  2016-03-11 Techninė specifikacija

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas“ stogo apsauginės tvorelės įrengimo papildomi darbai

 2016-02-17  – 2016-03-09   2016-04-06 Techninė specifikacija

Automobilių kuro (benzino ir dyzelino) pirkimas

2016-01-18  –  – Pirkimo dokumentai 
 

Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų eksploatacija ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimui konkurencinio dialogo būdu

2016-02-10  2016-03-22

 

 Pirkimas pasibaigė

VPĮ 7 str. 4 d. 4 p.

Techninė specifikacija 

Socialinių  ir kitų išmokų mokėjimo (pristatymo) gavėjams paslaugų pirkimas

2016-01-06  –  – Pirkimo dokumentai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

 2015-12-07  2016-01-07  2016-03-30  2016-04-20

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

 2015 metai

         

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai

 –

 2015-12-18

SK4

SK4

 2016-02-12  –

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos "Biudžetas" papildomų licencijų įsigijimo, priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas

 2015-12-07  – 2015-12-30   2016-01-06 Techninė specifikacija

Akmenės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmė kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų priežiūros žiemos laikotarpiu darbų pirkimas

2015-11-23  –  – Pirkimo dokumentai

Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų sudarymo paslaugų pirkimas

2015-09-28 2015-11-13  2016-02-17 2016-03-25  Pirkimo dokumentai

Projekto „Akmenės rajono Papilės miestelio kapinių teritorijos nusausinimas ir sutvarkymas“ techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

 – 2015-10-22  –  – Pirkimo dokumentai

Nešiojamo kompiuterio su monitoriumi, sujungimo stotele ir programine įranga pirkimas

2015-10-13  –  – Pirkimo dokumentai

Investicijų projekto, reikalingo projektui pagal priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ ir  investicijų projekto, reikalingo Akmenės rajono savivaldybės kelių ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo projektui, parengimo paslaugos pirkimas

 2015-10-28  2015-10-30  2015-12-02  2015-12-18

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimo rangos darbų pirkimas

 2015-10-30  2015-11-30  2016-08-24  2016-09-12 Techninė specifikacija

Projekto „Naujosios Akmenės miesto Stipirkių kapinių teritorijos nusausinimas ir sutvarkymas“ techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų pirkimas

2015-09-17

 – –  Pirkimo dokumentai

Kranto gatvės Papilės miestelyje kapitalinio remonto supaprastinto statinio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

– 

2015-10-08 UAB „Plungės lagūna“

 –

Investicijų projektų 2014-2020 m. ES paramai ir/ar lėšoms iš Valstybės investicijų programai gauti, išsamiojo energijos vartojimo audito ataskaitų ir esamos būklės pastatų energetinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugų pirkimas

 2015-08-26  2015-08-26  2016-02-03  2016-03-25

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Detaliųjų planų rengimo, jų sprendinių keitimo ir koregavimo paslaugų pirkimas

 2015-07-22  2015-07-30  2015-11-27 2016-01-27

Techninė specifikacija 

Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas

 2015-12-15  2015-12-16  2016-03-18  2016-05-20 Techninė specifikacija 
Projekto VP3-2.4-SADM-03-V-05-006 „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus“ papildomų rangos darbų pirkimas  2015-07-17  –  2015-07-29  2015-08-05

Techninė specifikacija 

Techninė specifiakcija (koreguota)

Nešiojamo kompiuterio su monitoriumi, sujungimo stotele ir programine įranga pirkimas

 –  2015-06-16  UAB „Komparsa“ – 2334,09 Pirkimo dokumentai

Hidrotechninių statinių topo nuotraukų parengimo, kadastrinių matavimų ir kadastrinių bylų parengimo paslaugų pirkimas

 2015-06-10  2015-06-12  2015-07-22  2015-08-26

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastrinių bylų parengimo paslaugų pirkimas

 2015-06-10  2015-06-12  2015-07-15  2015-09-02

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

 2015-06-05  2015-06-16  2015-08-10  2015-08-25

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projekto „Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato Laižuvos g. 10 A, Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant sporto salę“ techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstravimo darbų pirkimas

 2015-04-17  2015-04-30  2015-07-08  2015-09-11

Techninė specifikacija

Techninė specifikacija (koreguota)

Pirkimo dokumentai

Statybinių ir ūkinių prekių pirkimas

 –   –  – 

 UAB "Lorenta" ~ 23 000 Eur

UAB "Gardmena"~ 23 000 Eur

Neskelbiamas mažos vertės pirkimas 

Akmenės rajono griovių remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslauga

 2015-03-31  2015-04-01  2015-05-08  2015-06-03

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Susisiekimo komunikacijų, esančių Stipirkių g. ir ją ribojančiose gatvėse, Naujosios Akmenės mieste, I ir II etapų rekonstravimo darbų pirkimas

 2015-05-05  2015-05-15  2015-06-24  2015-07-22 Techninė specifikacija

Akmenės rajone esančių griovių priežiūros ir remonto darbų pirkimas

 –  –  –

 R.Kraujučio įmonė „Aras“ - 44 500,04 Eur; R.Kraujučio įmonė „Aras“ - 27 501,69 Eur; UAB „Akmeresta“ - 51 529,30 Eur

 Mažos vertės pirkimas

Projekto „Akmenės rajono vaikų globos namų globotinių užimtumo kokybės gerinimas“  supaprastinto projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai

   2015-03-20  2015-04-29  2015-05-20

Pirkimo dokumentai 

Techninė specifikacija

Ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti pirkimas

 2015-03-11  2015-03-16  2015-03-30  2015-05-14

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato, Sodo g.1, Akmenėje modernizavimas“ techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir kapitalinio remonto (modernizavimo) darbų pirkimas

 2013-03-06  2013-03-13  2015-04-15  2015-05-06

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos projekto VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-008 „Universalių daugiafunkcių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse“ papildomų rangos darbų pirkimas

 2015-02-20  –  2015-03-18  2015-03-20 Techninė specifikacija 

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas“ rangos darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

 2015-03-20  –  2015-04-15  2015-05-20  Techninė specifikacija

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas“ rangos darbų pirkimas

  2015-02-20   2015-02-26  2015-04-08  2015-04-29

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastato modernizavimo (paprasto remonto) III darbų pirkimas pagal parengtą techninį projektą

 2015-02-04  2015-02-04  2015-03-18  2015-03-20

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Žmonių palaikų pervežimo teismo medicinos tyrimams atlikti ir žmonių palaikų laikymo paslaugos

 – 2015-01-09  –  –

Pirkimo dokumentai

 Pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) pirkimas

 2015-01-30  2015-01-30  2015-03-04  2015-03-18

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

 Akmenės rajono mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimas pagal Melgis specifikaciją

 2015-02-04  2015-02-04  2015-03-13  2015-04-08

Techninė specifikacija 

Pirkimo dokumentai

 2014 metai

         

Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastato modernizavimo (paprasto remonto) pradėtų ir neužbaigtų darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga

 2014-12-19  –  2015-01-28  UAB "Projektų rengimo biuras" (1400 Eur)  

Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastato modernizavimo (paprasto remonto) pradėtų ir neužbaigtų dalies darbų pirimas pagal parengtą techninį projektą

 – –   –

2014-12-01R2K grupė, UAB (288743,51 Lt)

CPO

Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialių grupių asmenims), esančio Respublikos g. 28, Naujojoje Akmenėje, kapitalinio remonto darbų pirkimas

 2014-12-19  2014-12-23  2015-01-30  2015-02-13

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

 Projekto "Naujosios Akmenės miesto centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas" papildomų darbų pirkimas

 2014-11-05  – 2014-11-20  2014-12-03  Techninė specifikacija

 Projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. 32, rekonstravimas“ įgyvendinimui reikalingų papildomų darbų pirkimas

 2014-10-29  –  2014-11-26  2014-12-03 Techninė specifikacija

 Pastato (patalpų), esančio K. Kasakausko g. 17, Akmenėje, paskirties keitimo projekto rengimo paslaugų pirkimas

 2014-10-22  2014-10-22  2015-01-28  2015-02-18 Techninė specifikacija

PRIVATAUS SUBJEKTO ATRVALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „NAUJOSIOS AKMENĖS SPORTO RŪMŲ ATNAUJINIMAS, SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO ĮRENGIMAS, JŲ EKSPLOATACIJA IR PASLAUGŲ TEIKIMAS“ ĮGYVENDINIMUI KONKURENCINIO DIALOGO BŪDU SĄLYGOS

       

Techninė specifikacija 

Baldų pirkimas

  2014-10-13  

 UAB "Kėdžių studija"

4 387,46  Lt

Pirkimo dokumentai

Kompiuterinės techninės įrangos pirkimas

 2014-09-16  2014-09-23  2014-10-13  2014-11-07

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Naujosios Akmenės miesto Stipirkių gatvės ir ją ribojančios Respublikos g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

2014-07-29  2014-08-04  2014-10-15  2014-10-31

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Projekto „Informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimai Savivaldybės komunalinių paslaugų kokybei gerinti“ (anglų k. Information and Communication Terchnologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal Utilities), LLV-393, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikrų atlikimo paslaugų pirkimas

 

2014-07-18

2014-09-23

   

Pirkimo dokumentai 

Pirkimo Nr. 2 dokumentai

 Lankytojų kėdžių pirkimas

   2014-07-08  2014-07-31

 2014-08-01

6437,20 Lt

UAB „Kėdžių studija“

 Pirkimo dokumentai

Pusiau požeminių konteinerių ir aikštelės įrengimo jiems pastatyti Naujosios Akmenės mieste pirkimas

 2014-09-05  2014-09-05  2014-10-15  2014-10-31

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Kabinetinių baldų ir vertikalių žaliuzių pirkimas

  2014-07-04  

 UAB "Šiaulių Gilija"

(6 052,42 Lt)

Pirkimo dokumentai

Vegerių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstrukcijos rangos darbai

 2014-07-14  2014-07-22  2014-09-17  2014-09-24

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

 Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teritorijos ir patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo paslaugų pirkimas

        Techninė specifikacija

Šilumos paslaugų tiekimo Akmenės rajono Kairiškių universaliame daugiafunkciame centre pirkimas

 

 2014-05-28

2014-06-16

2014-07-04

    Pirkimo dokumentai 

Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemos įdiegimo Akmenės rajono savivaldybėje paslaugų pirkimas

 2014-08-01  2014-08-08    pirkimas nutrauktas

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono savivaldybės dviračių ir pėsčiųjų takų kapitalinio remonto darbų  pirkimas

  2014-05-13  UAB "Žemaitijos keliai"   UAB "Žemaitijos keliai" Pirkimo dokumentai

Savivaldybės administracinio pastato patalpų valymo paslaugų pirkimas

 2014-05-26  2014-06-10  2014-07-25  

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų ir eismo saugumo priemonių įrengimo techninė priežiūra

 2014-05-21  2014-05-22  2014-08-13  2014-09-17

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių techninės ir kadastrinės inventorizacijos paslauga

 2014-05-16  2014-05-21  2014-06-11  2014-07-08

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

 Paslaugos pirkimas ilgalaikei, ne daugiau kaip 6 200,5 tūkst. litų paskolai imti

 2014-04-25  2014-05-07  2014-05-19  2014-06-13

Techninė specifikacija

Pirkimo dokumentai

Projektų valdymo sistemos (PVS) konsultavimo, palaikymo ir modifikavimo paslaugų pirkimas

  2014-04-24  UAB "Alna Business Solutions"
 UAB "Alna Business Solutions" (36 784,00 Lt)
Pirkimo dokumentai

Inžinerinio statinio Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje  esančių miestų, miestelių ir kaimų gatvių esamos apšvietimo sistemos rekonstrukcijos ir naujos įrengimo techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

 2014-04-25  2014-04-30  2014-07-15  2014-08-13

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

 2014-04-09  2014-05-09  2014-07-16  2014-08-01

Pirkimo dokumentai 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos pastatų (patalpos, patalpų) adresu: V. Kudirkos g.14-1, Naujoji Akmenė ir Respublikos g. 3-1, Naujoji Akmenė paskirties keitimo projekto rengimo paslaugų pirkimas

 2014-04-07 2014-04-16   2014-12-05  2014-12-10

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas

 2014-04-16  2014-05-09  2014-06-20  2014-07-30

 Techninė specifikacija

PIrkimo dokumentai

Teksto vertimo iš latvių kalbos į lietuvių kalbą paslaugų pirkimas

  2013-03-14

 2014-04-02 UAB „Tarptautinių vertimų biuras“

2014-04-03 UAB „Tarptautinių vertimų biuras“, 527,56 Lt 

Pirkimo dokumentai

 „Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimo ir sutvarkymo III-IX etapų darbai pagal techninį projektą „Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimo ir sutvarkymo techninio projekto keitimas (etapų išskirstymas)“

 2014-01-24 2014-03-14  2014-06-11  2014-07-09 Pirkimo dokumentai

Griovių remonto darbų techninių darbo projektų parengimo paslaugų pirkimas

 2014-03-28  2014-04-03  2014-06-04  2014-06-25

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas“ techninio projekto parengimo paslaugos pirkimas

 2014-03-19  2014-03-24  2014-06-06  2014-07-01

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas

   2014-03-13     Pirkimo dokumentai

 Techninių, techninių-darbo, darbo projektų bendrosios, dalinės ir specialiosios ekspertizės paslaugų pirkimas

 2013-11-08  2014-02-05  2014-05-07  2014-05-28 Pirkimo dokumentai

 Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų pirkimas

   2014-03-05     Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono melioracijos statinių projektų bendrosios ekspertizės  paslaugų pirkimas

2014-02-21 2014-02-26  2014-04-16  2014-05-16 Pirkimo dokumentai 

 Techninių, techninių-darbo, darbo projektų bendrosios, dalinės ir specialiosios ekspertizės paslaugų pirkimas

   2014-02-05  2014-05-09  2014-05-28 Pirkimo dokumentai

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų pirkimas

2014-01-29  –  2014-03-04 (N. Akmenė) - 7840,00 Lt; 2014-03-14 (Venta,Papilė) - 15680,00 Lt  Pirkimo dokumentai

Akmenės rajono mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimas pagal Melgis specifikaciją

 2014-02-06  2014-02-12  2014-03-05  2014-03-19

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

 Eismo saugumo priemonių pagaminimo ir jų įrengimo darbų pirkimas

   2014-01-09     Pirkimo dokumentai 

Projekto „Akmenės gamtos ir kultūros parko estrados erdvės sutvarkymas“ techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas

 2014-01-03 2014-01-13  2014-03-21  2014-04-16 Pirkimo dokumentai 

Geologinio parko Akmenės rajono savivaldybėje įkūrimo galimybių studija ir investicijų projektas bei konsultavimo paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu

 -  -  2014-03-07

 2014-03-10

VšĮ Verslumo ugdymo centras

50 000,00 Lt

Techninė specifikacija

 2013 metai

         

Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ atliktų statybos darbų įvertinimo, defektų ištaisymo, statybos darbų ir techninio darbo projekto paslaugos pirkimas

 2014-01-31  2014-02-12  2014-03-31  2014-04-23

Pirkimo dokumentai 

Techninė specifikacija

Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse“ baldų komplekto pirkimas Agluonų daugiafunkciam centrui

 2013-12-13  2013-12-19  2014-01-24  2014-02-05

Pirkimo dokumentai 

Techninė specifikacija

Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas  2013-10-02  2013-11-20  2014-01-31  2014-02-26

Pirkimo dokumentai 

Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių asmenims), esančio Respublikos g. 28, Naujojoje Akmenėje, kapitalinio remonto darbų pirkimas 2013-11-13  2013-11-15  2014-01-24  2014-02-28

Pirkimo dokumentai 

Akmenės rajono Kairiškių universalaus daugiafunkcio centro įrengimo I etapo rangos darbai  2013-11-13  2013-11-29  2014-02-05  2014-02-26

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Mažosios posėdžių salės stalo papildomų elementų pirkimas  2013-11-06  2013-11-08  2013-12-04  2014-01-10

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Projekto „Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas“ techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas  2013-11-06  2013-11-08  2014-02-05  2014-03-05

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Ventos miesto centrinės dalies kompleksinio sutvarkymo I etapo rangos darbų pirkimas  2013-11-06  2013-12-23  2014-03-05  2014-03-28

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Mero kabineto baldų pirkimas  2013-11-06  2013-11-08  2013-12-04  2014-01-03

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Kanceliarinių spintų pirkimas  2013-10-30  2013-10-31  2013-11-20  2013-11-22

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija 

Projektui "Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas" įgyvendinti reikalingų darbų pirkimas  2013-10-09  2013-10-17  2014-01-15  2014-02-05

Pirkimo dokumentai 

Karpėnų gatvės su šaligatviais Naujojoje Akmenėje techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbų pirkimas

2013-07-10

2013-07-11

 pirkimas nutrauktas  
Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei modernizavimo (paprasto remonto) darbų pirkimas

2013-05-22

2013-05-30

2013-07-19

2013-07-31

Pirkimo dokumentai

Techninių darbo projektų parengimo paslaugų bei paprasto remonto darbų pirkimas Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms

2013-05-16

2013-05-27

2013-06-21

2013-06-26

Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato durų, atitvarų ir jų montavimo darbų pirkimas

2013-05-08

2013-05-10

pirkimas nutrauktas

 
Griovių remonto darbų techninų darbo projektų parengimo paslaugų pirkimas

2013-05-08

2013-05-09

2013-07-19

 2013-08-13
Simono Daukanto paminklo, esančio Papilės miestelyje, ir jo aplinkos techninio projekto parengimo paslaugų bei rangos darbų pirkimas

 2013-04-19

 2013-04-24

 2013-07-03

 2013-07-05

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų pirkimas

 2013-04-17

2013-04-24

 2013-05-24

 2013-06-21

Strateginio planavimo sistemos dokumentų parengimo paslaugų pirkimas

 2013-04-10

 2013-04-12

 2013-05-22

 2013-06-12

Paslaugos pirkimas ilgalaikei 7286,3 tūkst.litų paskolai imti

2013-03-15

2013-03-21

2013-04-12

2013-05-08

Pirkimo dokumentai

Baldų pirkimas savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodiniams kabinetams ir ugdymo grupėms

2013-03-20

2013-03-22

2013-04-12

2013-04-26

Kanceliarinių prekių pirkimas

2013-03-08

2013-03-15

2013-04-12

2013-05-22

Akmenės rajono mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas

2013-02-22

2013-02-25

2013-05-01

2013-06-05

Pirkimo dokumentai

Projekto "Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas" techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-01-23

2013-01-24

2013-05-08

2013-05-29

Pirkimo dokumentai

Projekto "Akmenės rajono savivaldybės Ventos miesto kultūros namų (kino teatro) pastato renovavimas" techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-01-11

2013-01-21

2013-05-29

 

Pirkimo dokumentai

Projekto "Naujosios Akmenės miesto Vegerių gatvės rekonstrukcija" galimybių studijos (statinio statybos pagrindimo) rengimo paslaugos pirkimas

2013-02-06

2013-01-30

pirkimas nutrauktas

 

Projekto "Akmenės kultūros namų pastato kapitalinis remontas" techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų bei rangos darbų pirkimas

2013-02-01

2013-02-19

2013-04-12

2013-05-01

Energijos vartojimo audito Akmenės rajono savivaldybės pastatuose parengimo paslaugos pirkimas

2013-01-18

2013-01-21

pirkimas nutrauktas

 
Projekto „Veiksmingas lietaus nuotekų valdymas, siekiant gerinti Lielupės upės baseino aplinkos kokybę“ (anglų k. Sustainable Rainwater Sewerage Management for Improved Environmental Quality of Lielupe River Basin), LLIV-339, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikrų atlikimo paslaugų pirkimas

2013-01-07

   
(El. pirkimas)
Mažos vertės pirkimai
 
Pirkimo pavadinimas
Pasiūlymo pateikimo terminas (iki)
Informacija apie sudarytą sutartį
 
 Pasiuntinių greitojo pašto paslaugų pirkimas 2014-12-10 11 val.   
 Pašto ir specialiųjų (įslaptintų) siuntų gabenimo paslaugų pirkimas 2014-12-09 10 val.  AB "Lietuvos paštas" 
Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų apsauginių atitvarų ir jų įrengimo darbų  pirkimas 2014-10-07 10 val. VĮ „Šiaulių regiono keliai“
Balsavimo kabinų pirkimas  2014-07-08  12 val. UAB „Sentios“ 
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams paslaugų ir darbų pirkimas
2014-07-01
10 val.
UAB  "Akmeresta"
Savivaldybės administracijai kabinetinių baldų pirkimas
2014-06-04
10 val.
UAB "M-Lina"
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio vykdymo priežiūros paslaugų ir pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas
2014-05-21
10 val.
UAB "Statotyra"
Akmenės rajono Papilės kadastro vietovės Gumbakių, Gulbinų kadastro vietovės Pragalvio, Kivylių kadastro vietovės Klykolių žemių užtvankų priežiūros darbų pirkimas
2014-01-22
10 val. 
R.Kraujučio įmonė "Aras"
Teisinių paslaugų teikimo paslaugos pirkimas
2013-11-08
10 val. 
 Advokatas dr. Mantas Arasimavičius
Akmenės rajono savivaldybės dviračių ir pėsčiųjų takų kapitalinio remonto darbų pirkimas
2013-08-13
11 val.
 UAB "Akmeresta"
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliojo poreikiams
2013-07-04
10 val.

UAB "Statotyra"

Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato durų, atitvarų ir jų montavimo darbų pirkimas
2013-06-20
10.30 val.

UAB "Talma"

Akmenės rajono tiltų per Agluonos upę, Avižlio upelį, Dabikinės upę, Pragalvio upelį, Vėgerės upelį ir liepto per Agluonos tvenkinį priežiūros ir remonto darbų pirkimas
2013-04-16
10 val.

UAB "Akmeresta"

Ūkinių prekių pirkimas
2013-03-18
10 val.

UAB "Lorenta"

Projektų viešinimo stendų gaminimo ir įrengimo paslaugų pirkimas
2013-04-03
13.30 val.

UAB "Lipni reklama"

Akmenės rajono melioracijos statinių remonto ir avarinių gedimų šalinimo darbai
2013-03-05
10 val.

UAB „Akmeresta“

Akmenės rajono Alkiškių kadastrinės vietovės griovių Smarkupis S-1, S-3, S-3-1 paprastojo remonto darbai
2013-03-08
10 val.

Kraujučio įmonė „Aras“

Akmenės rajono Kivylių kadastrinės vietovės griovių Pipiris, Daubuliuko D-1, Sablauskių kadastrinės vietovės griovio Sablauskių paprastojo remonto darbai
2013-03-06
10 val.

UAB „Akmeresta“

Projektų viešinimo paslaugų pirkimas
2013-01-28
10 val.

UAB "Faktumas"

Akmenės rajono Gumbakių, Pragalvio, Klykolių žemių užtvankų remonto ir priežiūros darbų pirkimas
2013-02-01
10 val.

UAB "Akmeresta"Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-15 16:30:31 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020